Eskrim; epe, flöre ve kılıç adı verilen üç farklı silah türü ile oynanan bir spordur. Günümüzde eskrimciler bu silahlardan, diğer bir deyişle bu branşlardan biri üzerine yoğunlaşır ve eskrim kariyerlerini tek silah üzerine inşa ederler. Eskrime başlayacakların aklını meşgul eden temel sorulardan iki tanesi bu silahlar arasında ne gibi farklar olduğu ve hangi branşı yapacaklarıdır.

Branş seçimini belirleyen bir çok etken olduğundan bu sorunun cevabını başka bir yazıda vermeye çalışacağız. Bu yazımızda ise silahların yapısal ve karakteristik özelliklerine değinmek istiyoruz.

EPE

Epe, yapısı ve oyun kuralları bakımından eskrim sporunun kökenini temsil eden düellolarda kullanılan “rapier” isimli silahın bir devamıdır diyebiliriz. Geçerli hedef bölgesinin tüm vücut olması da epenin bu tarihsel özelliğinden gelmektedir. Epe bir dürtüş silahıdır ve bir sayı kazanmak için silah namlusunun ucunda yer alan düğme mekanızmasının en az 750 gramlık basınç ile rakibin herhangi bir yerine bastırılması gerekir.

epe-hedef-alaniFlöre ve Kılıç branşlarının aksine epede “atak üstünlüğü” olarak adlandırdığımız kavramın yeri yoktur. Dolayısı ile her iki eskrimcinin aynı anda dürtüş yapması halinde iki taraf da birer sayı kazanır. Bu nedenle epe, eskrim sporuna yabancı olan seyircilerin pistte olup biteni en kolay anlayabilecekleri branştır.

Oyun karakteri bakımından üç silah arasında en yavaş oynanan branş epedir. Maçların sıklıkla sürenin bitmesi ile son bulduğu görülebilir. Epede aynı anda yapılan tuşlar her iki tarafa da sayı kazandırdığından sayı vermeden sayı almak önemli ve zordur. Bu nedenle 1-2 sayılık skor avantajı maç taktiğine direkt etki edebilir ve skor avantajına sahip eskrimcilerin oyun taktiklerini maç süresini bitirmeye yönelik değiştirdiklerine şahit olunabilir.

Her üç branşı yapan eskrimciler arasından epeciler uzun boylu fizikleri ile öne çıkmaktadırlar.

FLÖRE

Flöre silahı ismini, ilk zamanlarda kullanılan kabzaların şekli çiçeği andırdığından Fransızca’da çiçek anlamına gelen “fleure” (flör) kelimesinden almaktadır. Bu silah, düellolara hazırlanmak maksadıyla yapılan eskrim çalışmalarının yaygınlaşmasıyla birlikte bir antrenman silahı olarak ortaya çıkmıştır.

flore-hedef-alaniFlöre de epe gibi bir dürtüş silahıdır. Epede olduğu gibi flöre namlusunun da ucunda bir düğme mekanizması yer alır. Yapılan dürtüşlerin elektronik sinyalizasyon aleti tarafından kaydedilebilmesi için düğme üzerine en az 500 gramlık basınç uygulanması gerekmektedir.

Bu branşta geçerli hedef bölgesi sadece gövde ile sınırlıdır. Başa, kollara ve bacaklara yapılan tuşlar yani dürtüşler geçersiz kabul edilir. Öte yandan geçerli hedef bölgesine yapılan her tuş da epedeki gibi sayı değeri taşımaz. Hakem kararını verirken “atak üstünlüğü” kavramını göz önünde bulundurur. Yani flörede bir sayı kazanmak için hem geçerli hedefe ulaşmak hem de atak yapan taraf olmak gerekmektedir.

Flörenin oyun temposu ne çok hızlı ne de yavaştır. Epedeki kadar olmasa da süre oyunun stratejik bir parçasıdır. Flöre diğer silahlara nazaran en dar hedef alanına sahip branş olduğundan geçerli vücut yüzeyine ulaşmak çok iyi bir teknik gerektirir. Bu nedenle flöreyi en teknik silah olarak öne çıkartabiliriz.

KILIÇ

kilic-hedef-alaniEskrim kılıcı yapı itibariyle süvarilerin kullandığı kılıçların bir benzeridir. Kılıç branşının oyun kurallarında da tarihin izlerini görmek mümkündür. Savaşlarda atlı süvariler düşman atını çeşitli nedenlerle öldürmek istemediklerimden kılıçları ile düşmanın belden yukarıda kalan kısmına vuruş yaparlarmış. Bu nedenle eskrimcilerin belden yukarısında kalan tüm alan kılıç branşındaki geçerli hedef bölgesi olarak belirlenmiştir. Kılıç, hem dürtüş hem de vuruş silahı olması nedeniyle diğer branşlardan farklılaşır.

Bu branş epe ve flöreye göre çok daha hızlı bir oyun yapısına sahiptir. Kılıcın bu karakteristik özelliğinden ötürü maçlarda süreye bakılmaz. Kılıççılar sahip oldukları süratli bacakları ile ön plana çıkarlar. (Paratripost)

Kharlan altın aldı…

CEVAP VER