TÜSİAD Sanayi 4.0 Günleri’nin ilkini gerçekleştirdi.

Dünyada rekabet gücü yüksek güçlü bir Türkiye için dijital ekonomi mutlak bir önem taşımaktadır. Sanayi 4.0 olarak özetlenen yüksek teknolojili yeni üretim süreçleri bu dönüşümün çok önemli bir etkenidir. Türk ekonomisinin dijitalleşmesi ve Sanayi 4.0’a geçiş sürecinin tedarik zincirinin tüm aşamalarına entegre edilmesi TÜSİAD’ın öncelikleri arasında yer almaktadır. TÜSİAD tam üyesi olduğu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope dahilinde ve G20 çerçevesindeki dijital dönüşüm ve Sanayi 4.0 alanındaki çalışmalar ve etkinliklere katılıyor. Ayrıca Almanya Sanayileri Birliği BDI ile TÜSİAD arasında Sanayi 4.0 konusunda çalışma ortaklığı başladı.

Sanayide dijital dönüşüm sürecinin ülkemizde başarılı olmasının, katma değer yaratacak teknoloji ve ürünleri geliştirilmesi ile doğrudan bağlantılı olduğunun farkındayız. Bunun için de sanayide dijital dönüşümün tanıtılmasını, bu dönüşüm sürecinde nelere gereksinim duyulduğunun ve etkilerinin tartışılmasını, Türkiye ve dünyadaki iyi örneklerin paylaşılmasını önemli görüyoruz.

Bu amaçla, Sanayi 4.0 üzerine bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere yıl boyu sürecek TÜSİAD Sanayi 4.0 Günleri’nin ilki 30 Mart 2017 tarihinde (bugün) TÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik etkinlikte gerçekleştirdiği açılış konuşmasında şunları söyledi: “Dijitalleşme rüzgarı sağlıktan finansa, enerjiden tarıma tüm sektörlerdeki iş yapış biçimlerini dönüştürüyor. Bu süreçte ekonomilerin itici gücü olan sanayi sektörü de gerek üretim modelleri gerekse tedarik zinciri itibarıyla bu dönüşüm rüzgarından derinden etkileniyor. Var olan endüstriler yeniden tanımlanıyor. Daha önce tahayyül bile edemeyeceğimiz sektörler, yeni meslekler, yeni iş tanımları, yeni organizasyonel yapılar, yeni bir iş kültürü ortaya çıkıyor. Bu dönüşüme uyum sağlayamayan şirketler ve ülkeler küresel yarışta rekabet edemiyorlar. Biz de Türkiye olarak bir yol ayrımındayız. TÜSİAD olarak dijital teknolojilerin yerlileştirilmesinden işgücü yetkinliklerinin artırılmasına, eğitimden kurumsal kültüre, Sanayi 4.0’ın dokunduğu her alanda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Toplantıda TÜSİAD Sanayide Dönüşüm Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır TÜSİAD’ın Sanayi 4.0 çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Balkır, “Değer zincirinin tüm bileşenlerinde gerçekleşmesi gereken bu dönüşüm kuşkusuz tüm paydaşların rol aldığı çok boyutlu ve uzun soluklu bir çabayı gerektiriyor. Bir Türkiye projesi olarak gördüğümüz bu sürece katkı amacıyla Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz çok çeşitli projeler sürdürüyor. Yaptığımız çalışmalar süresince farkındalığın artırılmasının, tecrübelerin ve bilginin paylaşılmasının bu alanda hızlı ama doğru adımlar atılması açısından ne kadar önemli olduğunu gördük. Bugün ilkini yapmakta olduğumuz “Sanayi 4.0 Günleri” toplantılarını da bu amaçla gerçekleştireceğiz. “Sanayi 4.0 Günleri”ni bu yolda edinilen bilgileri, kazanılan tecrübeleri paylaşacağımız bir etkinlik olarak tasarladık” dedi.

Ardından, TÜSİAD Sanayi 4.0 Çalışma Grubu Başkanı Ali Rıza Ersoy sanayinin dijital dönüşümü hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

 

CEVAP VER