Azerbaycan ŞahDeniz – 2 Sahası’ndan çıkan doğalgazı taşıyacak olan TANAP, basında çıkan boru hattı kaynak çalışmalarında radyasyon salımı olduğu yönünde yer alan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirten bir açıklama yayınladı.

Açıklamada

“Azerbaycan ŞahDeniz – 2 Sahası’ndan çıkarılan doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP), yasal mevzuatın yanı sıra ulusal ve uluslararası standartlar eksiksiz uygulanarak gerçekleştirilmektedir.

Türkiye ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğini sağlamayı amaçlayan TANAP’ın inşası sırasında; çevre, halk sağlığı ve kültürel varlıkların korunması yasal ve etik ilkeleri oluşturmaktadır.

Bu kapsamda, bir süre önce bazı yayın organlarında boru hattı kaynak çalışmalarında radyasyon salımı olduğu yönünde yer alan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

İş bu açıklama kamuoyunun doğru bilgilenme hakkına duyduğumuz inanç ve saygı nedeniyle gerçekleştirilmektedir.

Boru hattı inşasında, boruların birleştirilmesi sırasında kaynak rutin bir işlem olarak kullanılmaktadır ve kaynak yapımında tahribatsız muayene (non destructive examination) metodları uygulanmaktadır.

Bu uygulama sırasında Gürcistan Gümrük Kapısında, 4 Mayıs Perşembe günü radyasyon algılanması gerekçesiyle uyarı verilmiştir. Gürcistan sınırındaki inşaat sahasında yaşanan bu durum insan sağlığını tehdit etmeyecek boyuttaki radyasyon miktarının, sınırdaki hassas radyasyon ölçüm cihazları tarafından algılanması ve alarm vermesi sebebiyle meydana gelmiştir.

TANAP Projesi’nde ilgili çalışmalar tüm yasal izinler ve gereklilikler yerine getirilerek ve dünya standartlarına uygun şekilde yürütülmektedir.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) inşaatındaki kaynak çalışmalarında radyasyon salınımı olduğu haberlerine açıklık getirmek amacıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) sahada ölçümler yaparak gerekli incelemeleri yürüttüğünü, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar’ın TAEK ölçümlerinden elde edilen değerlerin halk sağlığını tehdit etmeyecek nitelikte olduğuna dair açıklamasını ve TANAP’ın inşaat çalışmalarının söz konusu bölgede devam ettiğini kamuoyunun dikkatine saygıyla sunarız.

Kaynak İşleminde Tahribatsız Muayene Methodlarının Uygulanması

Boru hattı inşaatlarında, boruların birbirine birleştirilmesi amacı ile yapılan kaynak işleminde kaynakların içlerinde hataların tespiti amacı ile radyasyon içerikli radyografi tekniği kullanılır. Radyografi method ile muayenede kullanılan tüm malzemeler ve ekipmanTürkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK)yönetmelik ve gerekliliklerine uygun yöntemlerle, TAEK tarafından lisanslandırılmış, onaylı kuruluş ve firmaların sağladığı, sertifikalı ve eğitimli personel tarafından kullanılmaktadır. Radyografik muayene esnasında sertifikalı ve eğitimli personel tarafından aktivitenin yapılacağı yerde ölçüm cihazları ile kontrol , güvenlik çemberi, ikaz işaretleri vb. gerekli güvenlik tedbirleri alınarak çalışmalar yürütülür.” denildi.

CEVAP VER