TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil’ın da yer aldığı, TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen ‘Türk hukukunda istinaf reformu sonrası Yargıtay’ın temyiz incelemesi kapsamında hukukilik denetiminin sınırları’ konulu mukayeseli hukuk sempozyumuna katıldı.​

Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan Faik Yavuz, hukuk sisteminin, sadece devletin değil, ekonominin de temel direği olduğunu söyledi. TOBB’un, Türkiye’de iş dünyasının en büyük temsil mekanizması olduğunu söyleyerek TOBB’un yapısı hakkında bilgi veren Yavuz, “Coğrafi olarak 81 il ve 160 ilçedeki Odalarımızla-Borsalarımızla ve tüm sektörleri kapsayan, 60 adet Türkiye Sektör Meclislerimizle, özel sektörün nabzını en iyi şekilde tutuyoruz. Onların sıkıntılarını anında görüyor ve bunları çözmek için, kamu idaremizle birlikte çalışıyoruz. Reel sektör olarak, sizlerle istişareye de hep büyük verdik, veriyoruz” dedi.

Alternatif yöntemler

10 gün kadar önceUyuşmazlık Çözüm Merkezi işbirliği protokolünü imzaladıklarını hatırlatan Faik Yavuz, bu sayede, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin, devlet ve toplum hayatının bir parçası haline gelmesi için hep birlikte çalışacaklarını bildirdi.

“Yargıtay Başkanımızın destekleriyle, tahkim ve arabuluculuk gibi, yargıdaki iş yükünü azaltacak, adaletin zamanında ve doğru tecelli etmesini sağlayacak yöntemlerin, ülkemiz genelinde ve iş dünyamızda yaygınlaşmasına gayret ediyoruz” diyen TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yavuz, TOBB olarak bütün işverenlere, önce bunları kullanıp, sorunu çözmeye çalışın dediklerini söyledi. Bu  kapsamda, 81 İl’deki odalarda Tahkim ve Arabuluculuk Merkezleri açmaya başladıklarından bahseden Faik Yavuz şöyle konuştu:

“İş dünyası olarak şuna inanıyoruz. Hukuk güçlü olursa, insanların birbirine, kurumlara ve sisteme olan güveni artar. Adalet ve güven duygusu bir ülkede güçlüyse, o ülkenin ekonomisi de güçlü olur.

Esasında bizim kültürümüzde de, inancımızda da, hukukun yeri çok önemli. Mülkün temelinde Adaletin olduğuna inanan bir milletiz. Bu nedenle, hukuk sistemimizi daha sağlıklı hale getirme konusunda ne kadar başarılı olursak, ülkemiz ve ekonomimiz de o kadar güçlenecek. Dolayısıyla, Türk özel sektörü olarak, yargı sistemini güçlendirecek, kapasitesini ve etkinliğini artıracak her düzenlemeyi destekledik ve destekliyoruz.”

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, düşüncelerinin bazı önemsiz davaların yargı dışında bazılarının da yargı içinde çözülmesi olduğunu belirterek, “Bunun için tahkim, arabuluculuk ve uzlaştırma gibi kurumların kurulmasına büyük önem vermekteyiz.” dedi.

Cirit, Yargıtay Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından TOBB Konferans Salonu’nda düzenlenen “Türk Hukukunda İstinaf Reformu Sonrası Yargıtayın Temyiz İncelemesi Kapsamında Hukukilik Denetiminin Sınırları Konulu Mukayeseli Hukuk Sempozyumu”nda istinaf sisteminin 92 yıl sonra yeniden hayata geçtiğini söyledi.

İstinaf sisteminin olmadığı çok az ülke bulunduğuna dikkati çeken Cirit, daha güvenli yargı için üç dereceli denetim sistemi olan istinaf sistemine geçildiğini bildirdi.

İstinaf mahkemelerinin faaliyete girmesinin kendilerine oldukça iyi filtrasyon sağladığını dile getiren Cirit, “Ocak, Şubat, Mart aylarında Yargıtay Başsavcılığımıza gelen dava dosya sayısını incelediğimizde geçtiğimiz yıl 2016’nın bu aylarında gelen dava dosya sayısı 50 bin civarındayken, şimdi bunlar 6-7 bin derecesine düştüler.” diye konuştu.

Adalet Akademisi Başkanı Akçil

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil de Yargıtay’ın bugüne kadar hem hukuki hem de maddi denetim yapmasının ağır iş yüküne yol açtığını vurgulayarak, “İstinafın hayata geçmesiyle, iki dereceli yargılama sistemimizin üç dereceli hale gelmiş olması, Yargıtayın iş yükünü azaltacağından ve sonuçta temyiz aşaması kısalacağından uzun yargılamanın önüne geçilmiş olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

İstinaf sisteminin uygulanmasıyla bölge adliye mahkemeleri tarafından hem maddi hem de hukuki denetim yapılacağını ifade eden Akçil, böylelikle Yargıtayın asli işlevi olan içtihat oluşturma ve hukuki denetim görevlerini daha iyi yerine getirebileceğini ve hukukun gelişimine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

CEVAP VER