Yargıtay Başkanlığı Türkiye Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TUUÇM) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Yargıtay binasında düzenlenen imza töreninde konuşan TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, hukuk sisteminin sadece devletin değil ekonominin de temel direği olduğunu, adalet ve güven duygusunun güçlü olduğu ülkelerin ekonomisinin de güçlü olacağını vurguladı.​

Özel sektör olarak, yargı sistemini güçlendirecek, fiziki kapasitesini iyileştirecek, yargı mensuplarının özlük haklarını artıracak her düzenlemeyi desteklediklerini belirten Yavuz, yargıdaki sorunların başında iş yükünün geldiğini, daha hızlı karar alınması için alternatif çözüm yollarına ağırlık verilmesi gerektiğine işaret etti.

Yavuz, mahkemelere her sene 6 milyondan fazla dosya geldiğine, bunların üçte ikisinin aynı yıl karara bağlandığına, üçte birinin ise gelecek yıla kaldığına dikkati çekerek, bir hakime yılda ortalama 800 davanın düştüğünü, bunun Avrupa’da 200 civarında olduğunu söyledi.

Uzun süreli yargılamalardan herkesin zarar gördüğünü dile getiren Yavuz, adaletin zamanında ve doğru tecelli etmemesinin, yargı sistemine olan güveni olumsuz etkilediğini kaydetti.

Çözümün arabuluculuk ve tahkimde olduğunu belirten Yavuz, “Belli bir tutarın altındaki ticari davalarda tahkimin ve bireysel davalarda arabuluculuk sistemini zorunlu hale getirmeliyiz. Adalet Bakanlığının tahkim ve arabuluculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda yaptığı çalışmaları çok önemli buluyor ve destekliyoruz. İş Mahkemeleri Kanunu tasarı taslağında, işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuğun kısa zamanda yasalaşmasını iş dünyası olarak heyecanla bekliyoruz.” dedi.

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise konuşmasında, “Yargıya ilişkin tüm kurumların bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi yapılmadan, gerçek anlamda bir yargı reformundan söz etmek mümkün değildir. Yargıtay’daki daire ve üye sayısının artırılmasının, hatta bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinin iş yükü sorununu geçmişte halledemediği gibi bugün de tam olarak halledemeyeceğini iyi anlamamız gerekmektedir.” dedi.

Yargıtay binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Cirit, Türkçede “Geciken adalet, adalet değildir.” şeklinde bir deyim olduğunu hatırlattı.

Adalet sisteminin, adaletteki gecikmeyi en aza indirmesi gerektiğinin altını çizen Cirit, uluslararası belgelerde, çağdaş toplumun adalete ilişkin beklentilerinin karşılanması konusunda, yüksek mahkemelerin “açıklık ve duyarlılık göstermeleri”nin önemine vurgu yapıldığını aktardı.

Demokratik toplumlarda yüksek mahkemelerin, evrensel düzeyde kabul edilen en ileri adalet standartlarını uygulaması, bu amaçla adalet politikalarına katkı sağlayarak gerektiğinde yol gösterici olması gerektiğini ifade eden Cirit, evrensel hukuk kültürünün yüksek mahkemelere yüklemiş olduğu bu yol gösterici olma sorumluluğunun bir gereği olarak Yargıtay’ın, TUUÇM’u kurduğunu belirtti. Cirit, şunları kaydetti:

“Yargıya ilişkin tüm kurumların bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi yapılmadan, gerçek anlamda bir yargı reformundan söz etmek mümkün değildir. Yargıtaydaki daire ve üye sayısının artırılmasının, hatta bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinin iş yükü sorununu geçmişte halledemediği gibi bugün de tam olarak halledemeyeceğini iyi anlamamız gerekmektedir. 2015 yılında ülke genelinde toplam 7 milyon 115 bin 323 ayrı eylem sebebiyle toplam 3 milyon 542 bin 108 soruşturma dosyası açılmış, yapılan soruşturmalar neticesinde 3 milyon 219 bin 415 ayrı eylem sebebiyle toplam 1 milyon 469 bin 410 dava dosyası ceza mahkemelerinin önüne gelmiştir. 2015 yılında, ön ödeme kapsamında kalan suçların toplam suç sayısına oranı binde bir düzeyinde olup, sadece bin 167 dosya ön ödeme nedeniyle sistem dışına çıkartılmıştır. 2015 yılında uzlaşmayla sonuçlanan dosya sayısı 8 bin 485 olup, bu rakam soruşturma sayısına oranlandığında oldukça düşük kalmaktadır.”

Kalitenin artırılması amaçlanıyor

Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım da TUUÇM ve imzalanacak protokol hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından protokol imzalanarak, merkezin açılışı yapıldı.

İmzalanan protokolle, yapılacak ortak faaliyetler çerçevesinde arabuluculuk ve tahkim merkezlerinin kalite standartlarının belirlenmesi, takibi ve arabuluculuk hizmetinin kalitesinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Törene ,TOBB Akreditasyon Kurulu üyesi ve  ATB Genel Sekreteri Eyüp Ş. Ömeroğlu’da katılım sağladı.

Törene, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow da katıldı.

CEVAP VER