Hâlâ Avrupa Şurası Başkan Yardımcısı çalıştığı yıllarda, Sayın, İlham Aliyev, Avrupa Şurası Parlamento toplantılarında Azerbaycan’ın bağımsızlığının ebedi olduğunu, topraklarımızdan bir adım olsa bile geri kalmayacağını, haklı davamızın savunucusu gibi dünya liderlerinin dikkatini bu problemin halline yönlendirmiş oldu. Tutarlı kanıtlarla haklı olduğumuzu tüm dünyaya yaymış oldu. İlham Aliyev cenaplarının Almanya ve Tacikistan’daki son konuşmaları tüm halkımızın iradesini ortaya koyuyor. Azerbaycan halkı 1993 yılında BM almış olduğu dört kararın ışığında kendi topraklarından taviz vermeyecektir ve Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından şartsız çekilecektir. Ana topraklarından zor kullanarak göç edilmiş bir milyonun üzerindeki soydaşlarımız evlerine, ana topraklarına dönmeliler. Başka konu olamaz. Bütün bunları Sayın, İlham Aliyev bütün dünyaya ilan etmiştir.

KAFKAS’IN BÜYÜK SİYASET ADAMI

Haydar Aliyev, sadece Azerbaycan’ın değil, gerçekten de tüm Kafkas’ın, bütün Türk Dünyasının manevi savunucusuydu. Bu gerçekten de böyleydi. Politbüro’da çalıştığı yıllarda Kafkas bölgesinin haklarını da savunuyordu. Biliyorsunuz, Politbüro’da görev yaptığı yıllarda Orta Doğu ve Arap ülkeleri ve Asya bölgesinden sorumluydu. Kafkas bu bakımdan bir damlaydı onun için, fakat buraya da dikkat ediyordu. Sonunda aynı bölgenin insanlarıyız. Türk devletleri dâhil, özellikle Kazakistan’ın haklarını Politbüro’da çalıştığı yıllarda çekinmeden savunmuştur.

Örneğin, Gorbaçov, Kazakistan’a bir Rus Parti Sekreterini göreve atadığında Politbüro toplantısında Gorbaçov’a ilk karşı duran, tepki gösteren Haydar Aliyev olmuştur, başkaları sadece susmuşlardır. Karabağ’ı Ermenistan’a vermeye kalktığında sinesini siper olarak ortaya koymuştur ve Gorbaçov’u tenkit etmiştir, bununla bağlı çalışamadığı için istifasını da vermiştir. Aliyev onurlu insandı, kavga etmeyi iyi biliyordu, taviz vermekten ise hiç kaçınıyordu. O muhteşem bir simaydı, böyle şahsiyete tarihte az rastlanır, derim.

Sadece bizim için değil elbette, bütün Kafkas’ın şerefini koruyan tarihi bir şahsiyet olduğunu dünya siyaset adamları söylüyorlar. Haydar Aliyev, Azerbaycan’ın sağlam devletçilik strüktürünü yarattı, Uluslar arası arenada kendi sözünü söyleye bilen, güçlü ekonomisi olan devlete erişmesi yönünde müstesna hizmetler göstermiş liderdir. Onun akıllı, müdrik, uzak görenliği sayesinde Azerbaycan adı dünyanın en gelişmiş ve yükselmiş devletlerin siyasi ve ekonomi partnörü gibi Uluslararası alanda tanınıyor. Azerbaycan devleti Avrupa şurasının, birçok Uluslar arası teşkilatların üyesidir. İster ekonomi alanda, isterse sanat, edebiyat, spor ve enerji, haberleşme alanında önemli adımlar atmıştır.

HAYDAR ALİYEV SİYASETİNİN TEMEL İLKELERİ

Haydar Aliyev’in getirmiş olduğu özellikler nelerdir? Bu durumu analiz ettiğimizde şunları görüyoruz:

– Azerbaycan halkı savaş istemiyor, barış taraftarıdır;

– Azerbaycan halkı bağımsızlık taraftarıdır;

– Azerbaycan’da milyon yarım zorla topraklarından çıkarılmış kökçünler topraklarına dönmeyi bekliyorlar, onlara maddi ve manevi destek gerekmektedir, onlara devlet desteği gerekiyor;

– Azerbaycan halkı bağımsız, dünya devletleri arasında kendini görmeyi arzu ediyor;

– Azerbaycan devleti Avrupa Şurasına üyedir ve Avrupa Şurasının tüm kriterlerini uygulamaya koymuştur;

– Azerbaycan devleti dünyevi devlettir, hukuka dayalıdır, barışı, özgürlüğü, demokrasiyi topraklarında koruyor;

– Dünyada teröre karşı çağrı yapıyor, terörün her türüne karşı barışmazdır, terörü lanetliyor ve ona karşı dünya örgütleriyle işbirliği içindedir;

– Dünyanın bütün devletlerinin toprak bütünlüğünü müdafaa ediyor, kendi toprak bütünlüğünü de barış yolu ile ulaşmayı hedefliyor.

Bağımsızlığına kavuştuğu kısa zaman dâhilinde bunlara ulaşmak, devletçiliği gerçekleştirmek o kadar da kolay olmamıştır. Fakat Haydar Aliyev bütün bunları yaptı ve dünyanın dev ülkeleri ile bu konularda işbirliği protokolü imzaladı, böylece dünya devleti olarak Azerbaycan’ı yer kıtasının tepesine yerleştirmeyi başardı.

Azerbaycan halkı Ulu Önder Haydar Aliyev’in siyasi kursunun devamının taraftarıdır, bunu tüm dünya ülkelerine beyan etti. Bu konuların teminatı olarak varisini siyasetin üst kademesine, siyaset semasının ufuklarına kadar götüre bilmiştir.

Yeni Azerbaycan devletinin kurucusu,  bağımsız Azerbaycan’ın ölmez lideri, müdrik insan, büyük siyaset adamı Haydar Aliyev’in ananelerinin tek devamcısı, varisi olan İlham Aliyev, yemin töreninde Haydar Aliyev siyasi kursunu devam ettireceğini söyledi. Halkımız İlham Aliyev’in yürüttüğü evrensel, barışçı siyasetini beğeniyor ve onu Cumhurbaşkanı olarak seçmiştir; muzaffer halkımız, Sayın, İlham Aliyev’in arkasında olduğunu söylüyor, onu daima müdafaa edecektir.

DÜNYA TÜRKLERİNİN KURTARICISI

Haydar Aliyev, sadece devlet mekanizması değil, Azerbaycan’ın dünyada modern, bir dünya devleti olarak tanıtmıştır. Azerbaycan‘da devlet bağımsızlığının sağlamlaştırılması, toprak bütünlüğünün korunması; hukuki devlet prensiplerinin yaratılışı, sabit sosyal-ekonomi stratejisinin yaratılması; şahsiyetlerin hukuk ve özgürlüklerinin çok yönlü yükselişi ve güveni; itibarlı müdafaasını temin olunması, demokratik ıslahatların gerçekleşmesi problemlerinin hallini Haydar Aliyev yapmıştır. Bir dünyevi devlet için gereken tüm olanakları yaratmıştır. Ulu Önder Atatürk, kardeş Türkiye Cumhuriyetini nasıl zor şartlarda kurup yarattıysa, Haydar Aliyev de ülkeyi kaostan, uçurumun kenarından kurtarıp, bir dünya devleti haline getirmiştir.

Azerbaycan’da ilmin, eğitimin, sanatın devamlı yükselişi de Haydar Aliyev’in denetiminde yürütülüyordu. Ülkemizde, gelişmiş Avrupa ülkelerinden daha yüksek yeni Sağlık Merkezlerin, Hastanelerin inşası ve muasır teknik donanımı ile temin olunması ve bu çağdaş teknik donanımın kullanılması için uzman kadroların Avrupa’da eğitimi de onun adıyla bağlıdır.

Ulaşımda, yeni Metro istasyonlarının inşasında yeni reformlar uğurla gerçekleşiyor, ülkemizdeki yolların Avrupa’dakinden daha iyi olmasını tavsiye ediyordu. Diyorum ki, onunla çalışmak zevkliydi, insan onun yanında çalıştığı süreçte her alanda uzman olarak pekişiyordu.

Haydar Aliyev koyu bir Türkçü idi: “Tek Millet, İki Devlet” diyordu ve bütün Türk Dünyasının Birliği için çalışıyordu. Her defasında şunu diyordu: “Türk Dünyasının birliği önemlidir, dünyada yaşayan 250 milyon Türkler, başta Türkiye olmakla er ya geç tek çatı altında birleşmeliler. Biz bir bütün olduğumuzda hiçbir yabancı ülke dâhili işlerimize karışamaz”. Bunun için öncelikle ülke dâhilinde ve haricinde yaşayan soydaşlarımızın ve vatan evlatlarının bağımsız Azerbaycan’la ilişkilerinin pekişmesine, dünyadaki Türklerin arasında birliğin, kardeşliğin sağlam olmasını pekişmesini arzu ediyordu. Onun şahsi gayretleri sayesinde 2001 yılı Kasım ayında Bakü’de dünya Azerbaycanlıların I. Kurultayı teşkil olundu.

EL GÜCÜ, SEL GÜCÜ

Azerbaycan topraklarının beşte birini işgal etmiş Ermeni teröristlerinin vahşiliklerini dünya siyasilerinin ve insanlarının dikkatine götürmüş oldu. BM Güvenlik Konseyinin 1993 yılında almış olduğu dört karara uymayan Ermenistan, işgalci devlet olarak kayıtlara geçmiştir. Ve Büyük Önderimiz, Haydar Aliyev’in arzu ve isteklerini mağrur evladı, cesaret ve kahramanlık sembolü,  Sayın, İlham Aliyev 44 günlük savaşın sonunda gerçekleştirmiş oldu. Cumhurbaşkanlığına ilk seçildiğinde babasının mezarı önünde yemin etti ve şöyle demiştir: “Aziz babam, size söz veriyorum, işgaldeki vatan topraklarımızı mutlaka geri alacağım”. Ve sözünü büyük hüner ve cesaret sergileyerek, Silahlı Kuvvetlerin Baş Kumandanı olarak düşman Ordusunu darmadağın etti, vatan topraklarını vahşi düşmanın zalim pençesinden kurtarmış oldu. Tüm Dünya devletleri Sayın, İlham Aliyev’in bu şanlı zaferini hayranlıkla izledi.

Yolumuz dünyevi devlet yaratmak yoludur, hak yoludur, uygarlığa kavuşmak yoludur, ekonominin yükselişi, halkımızın mutluluğu için birleşme yoludur. Bu yol bizi Cumhurbaşkanımız, siyaset arenasında parlayan yıldız, Sayın, İlham Aliyev’in etrafında birleşmeye götürüyor. Buna göre bütün aydınlarımıza, sağduyulu çağdaş soydaşlarımıza buradan çağrı yapıyorum. Tek yumruk olarak Vatan Savaşı’nın galibi, Cumhurbaşkanımız, Sayın, İlham Aliyev’in etrafında kenetlenmeliyiz…

Devamı vardır…

 

CEVAP VER