TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “Ülkemizin de dünyadaki rekabet ortamında söz sahibi olabilmesi için bilgi teknolojilerinin kullanımı kadar üretimi de çok önemlidir. Bu, ülkenin gelecek hedeflerini belirlemede yol gösterici olacaktır.” dedi.

Aydın, TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda Mecliste düzenlenen “14. eTürkiye (eTR) Ödülleri” töreninde yaptığı konuşmada, törenin Meclisin ev sahipliğinde gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Teknolojinin gelişimiyle elektronik hizmetlerin kullanımının yaygınlaşmasının, ekonomide ve toplumsal yaşamda kalitenin, verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunacağını ifade eden Aydın, bu kapsamda 2003’te eTR ödülleri etkinliğini başlatan ve öncülük eden TÜSİAD, TBV ve Vodafone’a teşekkür etti.

Elektronik hizmetlerin, hayatın vazgeçilmez bir gerçeği olduğuna dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

“Artık elektronik hizmetlerin olmadığını düşünmek bile imkansızdır. Cep telefonlarımızın sadece bir haberleşme aygıtı olmaktan çoktan çıktığını neredeyse hatırlayamıyoruzdur herhalde diye düşünüyorum. Bugün bir cep telefonuyla, elektronik postadan tutun da sosyal paylaşım sitelerine kadar geniş bir yelpazede istifade etmemizin yanı sıra birçok akıllı uygulamayla adeta dünyayı cebimizde taşır bir hale getirdik. Ulaşılan bu imkanlardan, kolaylıklardan vazgeçmemiz asla mümkün değildir.”

Kamudan vatandaşa e-hizmetler, kamudan iş dünyasına e-hizmetler, kamudan kamuya e-hizmetler, küçük, orta ve büyük ölçekli belediye kategorilerinde 24 projenin, eTR ödüllerinde finale kaldığını anımsatan Aydın, burada projesi değerlendirmeye giren veya projesi finale kadar ulaşamayan kurum ve kuruluşlarının da hizmet verdikleri alanlarda en iyiyi yapmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Aydın, “Bu nedenle ödül alacak veya alamayacak olan projeler, üretilen hizmet nedeniyle gerçekten çok değerlidir. Çünkü bu tür destekler, törenler bu projeleri ciddi manada belli bir noktaya taşıyor. Kamu kurumlarında belki pek çok böyle isimsiz kahramanları da yeni projelerle gündeme taşıyor, Türkiye’nin geleceğine ufuk çiziyorlar.” diye konuştu.

Kamu kurumları ve yerel yönetimlerin ürettikleri elektronik hizmetler için yapılacak derecelendirmenin, bu kurumları daha iyi olmaya ve daha kaliteli hizmet üretmeye teşvik edeceğini belirten Aydın, bugün verilecek ödüllerin, kurumların bu kapsamdaki hizmetlerini değerlendirmek açısından önem taşıdığını vurguladı.

Aydın, “Biz, üretilen bir hizmeti bir tuşla kullanabiliyoruz. Ama onun üretmek için arka planda birçok uzman büyük bir gayretle uzun zamanlar çalışmış, vatandaşımızın hayat kalitesini daha da yükseltebilmek ve sorunlara çözüm üretmek için gayret sarf etmişlerdir. Bu anlamda sundukları hizmetle bilişim alanında Türkiye’yi üst sıralara taşımaya çalışanlara buradan bir kez daha teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

Verilen hizmetlerin elektronikleşmesinin ve dijitalleşmesinin hem maliyetleri düşürdüğünü, hem de hizmetin verilme süresini kısalttığını kaydeden Aydın, bunun ayrıca insanlara kurumlara bakışını değiştirdiğini ve güvenini artırdığını belirtti.

Bunun, bir anlamda devlet-millet kaynaşmasını daha da güçlendirdiğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

“Zira devlet, vatandaşı için vardır. Ülkemizin de dünyadaki rekabet ortamında söz sahibi olabilmesi için bilgi teknolojilerinin kullanımı kadar üretimi de çok önemlidir. Bu, ülkenin gelecek hedeflerini belirlemede yol gösterici olacaktır. Dolayısıyla bu yol gösterici tüm projelere, bu projelerde aktif olan tüm kişilere ve kurumlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılı projeleriyle ödül alacak kamu kurum ve kuruluşlarımızı kutluyoruz. Yine bu törene bir şekilde katılıp, bu projelere destek verip de finale kalamayanları da tebrik etmek istiyorum.”

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Wikipedia’ya erişimin engellenmesine ilişkin “Türkiye’nin bilgi kullanımı konusunda, dünya standartlarını yakalaması ve sürdürmesi açısından, Wikipedia gibi çevrimiçi bilgi kaynaklarının her zaman ve kesintisiz açık olması bir bilgi toplumu olmayı hedefleyen ülkemizin ve Türk toplumunun yararınadır.” dedi.

Finalist projelerin tanıtılmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren TBV Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı, Türkiye’nin çağdaş dünyada daha rekabetçi olabilmesi için yenilikçi inovasyonu içselleştirmesi gerektiğini söyledi.

Ödüller için 14 yılda yaklaşık 500 projenin başvurduğunu, bunların 75’inin ödül aldığını, bu yıl ise başvuran 51 projenin 24’ünün finale kaldığını dile getiren Eczacıbaşı, ödüllerin kamu kurum ve kuruluşlarını teşvik amacı taşıdığını ifade etti.

E-devlet kapısında 282 kurum olduğunu aktaran Eczacıbaşı, e-Devlet’e AB İlerleme Raporu’nda da övgü bulunduğunu, bunun devletin katettiği mesafeyi gösterdiğini belirtti.

“İlk kez tarihimizde bir sanayi devrimini kaçırmama fırsatımız var.” diyen Eczacıbaşı, Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın yürürlüğe girdiğini anımsatarak, stratejinin sadakatle uygulanmasını beklediklerini ifade etti.

Eczacıbaşı, stratejideki “açık verinin kullanım alanının yaygınlaştırılmasına” ilişkin eylemleri desteklediklerini kaydederek, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin açıklanmasında hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin 2013’te “Açık Veri e-Yönetim Ortaklığı” adlı uluslararası girişime katıldığını ancak hukuki düzenlemelerin henüz yapılmadığını ifade eden Eczacıbaşı, 2016’daki “Açık Veri e-Yönetim Ortaklığı Yönlendirme Komitesi” toplantısında Türkiye’nin pasif üye haline getirildiğini hatırlattı.

Eczacıbaşı, kamu verilerinin açık veriye dönüştürülmesi ve paylaştırılması konusunda e-devlet mevzuatının yeniden tanımlanmasının Türkiye’yi bilgi toplumu ülkelerine yaklaştıracak bir adım olacağını bildirdi.

Bilgi toplumuna ilerlerken, bilgiye erişimin sürekli ve kesintisiz olması gerektiğini söyleyen Eczacıbaşı, internete erişim hakkının İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine eklediğini, TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonunun 2012’de hazırladığı raporda, bilgiye erişimin, internetin yeni anayasada temel bir hak olarak düzenlenmesi gerektiğinin yer aldığını hatırlattı.

Wikipedia’nın eğitim çağındaki gençler tarafından yoğun olarak kullanıldığını ifade eden Eczacıbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin bilgi kullanımı konusunda, dünya standartlarını yakalaması ve sürdürmesi açısından, Wikipedia gibi çevrimiçi bilgi kaynaklarının her zaman ve kesintisiz açık olması bir bilgi toplumu olmayı hedefleyen ülkemizin ve Türk toplumunun yararınadır. Wikipedia’yı kullananlar içeriği el birliği ile oluşturuluyor. Doğal ki bu içerikle bazen hukuka aykırı ve yanlış bilgiler olabiliyor. Bu çerçevede, ilgili içerikler hakkında yasal merciler tarafından hukuka uygun ve yetkiler çerçevesinde önemler alınabilir ve alınmalı. Bu durum hukukun en tabii gereğidir. Ama bu önlemler alınırken bizim hukukumuzun ve evrensel hukukun temeli olan ölçülülük ilkesi çerçevesinde hareket edilmesi bir gerekliliktir.

Yurt dışında herkesin erişebildiği ve Türkiye içerisinde erişilemeyen her bilgi ortamı, ne olursa olsun bilgiyi yalnız Türkiye sınırları içerisine mahkum bırakır. Dünyanın her tarafta aynı kaynaklar kullanılırken biz bu konuda hazırlıksız kalır ve kendi birikimlerimizi aynı ortamda dünyaya yayamayız.”

Vodofone Türkiye CEO’su Colman Deegan ise dijitalleşmenin ekonominin gelişmesi için kilit öneme sahip olduğunu belirterek, “Kamu sektörünün dijitalleşme alanında bir lider olmasının önünde bir engel yok. Bu operasyonel verimliği artıracaktır. Kıt kamu kaynaklarından istifade edilmesini daha iyi hale getirecektir. Aynı zamanda e-devlet vizyonunu destekleyecektir.” ifadelerini kullandı.

Ödüllerin sektördeki herkes için ilham kaynağı olacağını dile getiren Deegan, bunların dijitalleşmenin itici gücü olarak Türkiye’yi daha ileriye götüreceğini söyledi.

CEVAP VER