Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilere tarım sigortalarının önemini anlatmak üzere TARSİM ile Ankara’da başlattıkları bilgilendirme ve eğitim toplantılarını, bu yıl Adana, Samsun, Malatya, İzmir ve İstanbul olmak üzere 5 ilde sürdüreceklerini bildirerek, “tarımda sigorta bilincini tüm çiftçilerimize aşılamak için bu eğitim çalışmalarını yaygınlaştıracağız” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, dünyada nüfusun çoğalması, bazı ülkelerdeki gelir düzeyindeki yükseliş ve buna bağlı olarak beslenme alışkanlıklarının değişmesi sonucu gıdaya olan talebin de hızla arttığını belirtti. Ayrıca son yıllarda artan biyoenerji üretiminin, tarımsal ürünlere olan talebi daha da yükselttiğini vurgulayan Bayraktar, gıdaya olan talebin karşılanması ve gıda güvencesinin sağlanmasının günümüzde en önemli sorunlardan biri haline geldiğine dikkati çekti.

Şemsi Bayraktar, şunları kaydetti:

“Şu bir gerçektir ki; tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi artırabilmek için ne kadar yoğun ve ileri teknoloji kullanırsak kullanalım, tarım, doğal risklerden en çok etkilenen sektördür. Ülkemizde de son yıllarda küresel iklimdeki değişikliğin de etkisiyle kuraklık, aşırı yağış, sel, hortum, don, dolu gibi doğal afetler daha fazla yaşanmakta, bundan tarım ürünlerimiz, dolayısıyla üretici gelirleri olumsuz etkilenmektedir. Üreticilerimiz, her yıl, ekim döneminin başlangıcından hasada kadar doğal afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Doğal afetler tarım ürünleri rekoltelerini düşürmekte, azalan rekolte üreticiye gelir kaybı yaşatırken tüketicinin ürünü pahalı tüketmesine neden olmaktadır.”

Sürdürülebilirlik için üretici zararının karşılanması bir zorunluk

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için üretici zararının karşılanması veya en aza indirilmesinin bir zorunluluk olduğunu, bunun da sigorta yoluyla sağlanabildiğini bildiren Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Doğal afetlerin tarım ve hayvancılıkta neden olduğu zararları, ticari ve kar amacı olmadan sigorta prensipleri çerçevesinde güvenilir ve sürdürülebilir bir sistemle kısmen de olsa karşılayıp üreticilerimizi uzun vadede gelir istikrarına kavuşturmak ve böylece üretimde devamlılığı sağlamak amacıyla, 2005 yılında Tarım Sigortaları Kanunu çıkarılmıştır.

Tarım Sigortaları Kanunu, 2006 yılından bu yana uygulanmaktadır. Tarım sigortaları uygulamasının başladığı ilk yıl, kapsamdaki konular yetersiz kalmış, üretici talepleri ve bizim de girişimlerimiz doğrultusunda her yıl kapsama alınan riskler ve konular genişletilmiş, sigorta kapsamı artırılmıştır.

Ancak, 2006 yılından bu yana sigorta yaptıran üretici sayısı, sigortalanan alan miktarı hızlı bir şekilde artmakla birlikte henüz yeterli seviyede değildir.”

Sigortalanma oranının artmasında en önemli konularından biri eğitim

Tarımda sigortalanma oranının artmasında en önemli konulardan birinin eğitim olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

“Yapılan eğitim çalışmaları ile çiftçilerimiz, devlet destekli tarım sigortası uygulamasını genel anlamda öğrenmekle birlikte teknik ayrıntılar ve yenilikler konusunda sürekli bilgilendirmeye ihtiyaç bulunmaktadır.

Tarım sigortalarının ana unsurlarından olan eğitimin, çiftçilerimize düzenli bilgi akışının sağlanması sistemin sürekliliği açısından da büyük önemi bulunmaktadır.

TARSİM ve Birliğimizin işbirliği ile eğitim yapılmasını oldukça önemsiyoruz. Bu anlamda ilk olarak sigorta acenteliği yapan Ziraat Odalarımızın personellerinin eğitimi yapılmıştır. TARSİM ile Ankara’da başlattığımız eğitim seminerlerimizi bu yıl Adana, Samsun, Malatya, İzmir ve İstanbul olmak üzere 5 ilde sürdüreceğiz. Tarımda sigorta bilincini tüm çiftçilerimize aşılamak için bu eğitim çalışmalarını yaygınlaştıracağız.

Yapacağımız eğitim toplantıları ile daha fazla üreticiye ulaşmak, tarım sigortalarının daha fazla yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz. Çiftçimizin doğal afetlere karşı tek çaresi tarım sigortasıdır. Doğal afetlere karşı yardım sağlayan Kanunlardan biri olan 2090 sayılı Kanun çerçevesinde artık hemen hemen hiç ödeme yapılmamaktadır. Bu amaçla doğal afet yaşayan çiftçilerin zararlarının belirli ölçülerde karşılanması için tarım sigortalarının yaygınlaşması daha önemli hale gelmiştir.

Üreticilerimiz, tarım sigortalarını detaylarıyla çok iyi bilmeli, sigortadan ne beklemesi gerektiğini, yaptırdığı poliçenin neleri kapsadığını öğrenmelidir.” 

Özellikle iklim değişikliğinin artan etkileri nedeniyle gelecek yıllarda tarım sigortasının öneminin daha da artacağını vurgulayan Bayraktar, “bu nedenle tarım sigortasında asıl hedef, tüm ürünlerin her gelişim evresinde yaşanan tüm risklere karşı koruyacak şekilde genişletilmesi olmalıdır. Tarım sigortası kapsamında halen yer almayan ürünler ve risklerin yaşanması durumunda çiftçi zararlarını karşılayacak şekilde destekleme yapılmalıdır” dedi.

CEVAP VER