Türk sanayisinin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak bu işbirliği, iş dünyasının ve kamu sektörünün de dijital dönüşümü hızlandırmasına destek olacak.

Üniversitelerle işbirliklerini geliştirmeye devam eden TÜSİAD, Orta Doğu Teknik üniversitesi (ODTÜ) ile sanayide teknolojik dönüşüm konusunda güç birliği yaptı.

TÜSİAD ve ODTÜ, ülkemizin sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayiye sahip olabilmesi ve dijital dönüşüm yoluyla kalkınması için gerekli olan bilgi ve teknolojinin üretilmesi, sanayinin teknolojik dönüşümü sürecinde iş dünyası ve akademi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla bir işbirliği protokolü imzaladı.

ODTÜ ve TÜSİAD, kendi yetki alanına giren analiz, politika oluşturma, araştırma, uygulama ve eğitim süreçlerinin yürütülmesinde işbirliği yapacak. İşbirliği kapsamında sanayinin dijital dönüşümü sürecine yönelik teknolojilere ve üretim tekniklerine odaklanılacak.

ODTÜ ve TÜSİAD arasındaki bu işbirliği protokolü çerçevesinde;

  • İhtiyaç analizlerinin yapılması ve sorunlu alanların belirlenmesi,
  • Araştırma ve uygulama faaliyetlerinin sunulması ve bu konudaki duyarlılığın/farkındalığın artırılması hedefini taşıyan uluslararası konferansların düzenlenmesi,
  • Çalıştaylar, paneller, seminerler, sempozyumlar, eğitim modülleri, atölye çalışması ve iyi örneklerin paylaşılacağı etkinliklerin düzenlenmesi,
  • Basılı eserler hazırlanması planlanıyor.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“TÜSİAD olarak sanayinin dijital dönüşümünü Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının merkezinde konumlandırıyoruz. Bu çerçevede, sanayi ve akademi arasındaki işbirlikleri bizim için çok değerli. Türkiye’nin değerli üniversitelerinden ODTÜ ile imzaladığımız bu işbirliği protokolünün de başta Türk sanayi ve akademisi olmak üzere, ekonomimiz için son derece önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Türk sanayisinin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak bu işbirliği, iş dünyasının ve kamu sektörünün de dijital dönüşümü hızlandırmasına destek olacak.

 

CEVAP VER