Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 2016 yılının son çeyreğindeki yüzde 3.5’lik ve 2016 yılının tamamındaki %2.9’luk büyümeyi değerlendirirken, “Büyüme rakamları beklentilerimiz doğrultusunda gelmiştir. Biz 2017 yılı büyümesinde önemli bir sürpriz beklediğimizi daha önce ifade etmiştik. Bu beklentimizin gerçekleşeceği 2016 son çeyreği itibariyle belli olmuştur” dedi.
4. Çeyrekteki büyüme rakamının, üçüncü çeyrekten oldukça farklı olacağını zaten öngördüklerini ifade eden Özdebir, “Zira 2016 yılının son iki ayındaki kredi kullanım oranlarındaki artış, Ekim ayındaki sanayi üretim endeksinin yılın tamamının en yüksek değerine ulaşması, Merkez Bankasının İktisadi Yönelim Anketinin “Kayıtlı Toplam Satış Miktarı” değeri Ekim-Kasım ortalamasının 2016 yılının en yüksek değerine yükselmiş olması, kapasite kullanım oranının Ekim ayından itibaren 2015 yılının üzerine çıkması gibi pek çok gösterge bize bunun sinyallerini vermişti.” diye konuştu.

Büyümenin detayları incelendiğinde iç tüketimin ön plana çıktığını vurgulayan Özdebir, “ 2016 yılının tamamında dış ticaretin büyümeye pozitif katkı vermemiş olmasına rağmen özellikle kamu harcamalarındaki artış ile birlikte önemli bir büyüme oranı yakalanmış görünmektedir. 2017 yılının ilk çeyreğindeki gelişmeleri incelediğimizde de özellikle Şubat ayından itibaren ekonomide bir hareketlilik olduğunu görmekteyiz. Daha yeni açıklanan Mart ayı Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranları, geçen yılın üzerindedir. 2017 yılının ilk çeyreğinde kısmi bir iç talep yetersizliği gözlense de, OVP’de belirtilen kamu yatırımlarındaki artış ve ihracatın beklenen olumlu etkisi ile 2017 büyümesi, 2016 yılını geride bırakabilecek gibi durmaktadır.” dedi.
Özdebir, büyümenin kalitesi ve sürdürülebilirliği konusunun da ayrıca ve önemle üzerinde durulması gereken bir nokta olduğunu hatırlatarak, “ Ancak “verimlilik” odaklı bir bakış açısı ile bunu başarabileceğimiz kesindir.” diye konuştu.

Özdebir, yeni seri nedeniyle önceki dönem büyümelerindeki revizyonlarda ciddi sıçramalar olduğuna da dikkat çekerek, “Yeni seri nedeniyle bu dönemlerde bu tür sıçramalar normal. Ancak önümüzdeki dönemde bu tür revizyonların azalacağını umut ediyoruz.” dedi.

CEVAP VER