Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ufuk Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Birimi KAR-YÖN tarafından düzenlenen III. Kariyer Zirvesi’ne konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında insani gelişme endeksinde dünyadaki yerimizin 71’incilik olduğunu söyleyen Özdebir; “Öncelikle, insani kalkınmayı gözeten ve işgücü niteliğini artıran politikaları ekonomik büyüme modelimizin bir parçası yapmalıyız. Yeteri beceri ve donanıma sahip bireyler yetiştiremediğimiz için küresel ekonomiyle, değer zincirinin alt halkalarında düşük katma değer yaratarak entegre olmuş durumdayız. Bu durumu değiştirmek, beceri açığını kapatarak inovasyona yönelmek ve değer zincirinin üst halkalarına tırmanmak zorundayız” dedi.

Ülke olarak zenginleşmenin ve toplumsal kalkınmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirten Özdebir, “Büyümek ve istihdam yaratabilmek için girişimci yetiştirmek zorundayız. Ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınması o ülkede gerçekleşen girişimcilik faaliyetlerine bağlıdır. Çünkü girişimciler yeni işler yaratır, birçok yeni ürün ve servis sağlar, rekabeti artırır, teknolojik değişim sayesinde verimliliği artırır ve bireylerin hayatlarına pozitif yönde etkilerler. Girişimci, ekonomik kaynakları en verimli sahalara yönelterek üretim kaynaklarını ortaya koyduğu yeni tarzlarla birleştirerek üretimin faktörlerine dönüştürmektedir. Bundan dolayı girişimciler yaşadıkları topluma karşı önemli misyonlar üstlenirler. Girişimcilik göstergeleri ülkeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik oranları düştükçe rekabet edebilme güçleri azalmaktadır” diye konuştu.

CEVAP VER