Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, 2017 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan OSB ve Sanayi Sitesi yönetimlerini bilgilendirme toplantısını ASO 1. OSB ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya, Bakanlık Müsteşarı Ersan Aslan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, çok sayıda Bakanlık Bürokratı ve sanayici katıldı.
“OSB sistemi Türkiye’nin elli beş yıldır sürdürdüğü en güzel ve en başarılı projelerin başında yer alıyor”
Toplantının açılış konuşmasını yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, OSB’lerin ülke sanayisi için taşıdığı öneme dikkat çekti. Özdebir, ”Ülkemizin yaşadığı iki tane önemli sorun var. Bunlardan bir tanesi işsizlik diğeri ise cari açığımız. Her iki sorunumuzun da ilacı olacak kişiler yeni kurulan OSB’lerin yöneticisi olan sizlersiniz. Ülkemizin daha kaliteli üretime ve daha fazla ihracata, bunu yapabilmek için de yatırım yerine ihtiyacı var. OSB sistemi Türkiye’nin 55 yıldır sürdürdüğü en güzel ve en başarılı projelerin başında yer alıyor. Bu yapılar bütün dünya tarafından takdir ediliyor. Ankara Sanayi Odası olarak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle Kazakistan’ın Çimkent şehrinde ve Rusya’nın St. Petersburg kentinde Türkiye tarzında organize sanayi bölgesi kurduk. Organize Sanayi Bölgeleri olarak Bakanlığımızın OSB’lerin sorunlarına çözüm odaklı bakış açısını memnuniyetle karşılıyoruz. Türk sanayicisi bugün üretmiş olduğu yüksek katma değerli ürünlerle dünya ile rekabet ediyor. Bu rekabette en büyük gücümüz OSB’ler. Dolayısıyla OSB’lere daha fazla iyileştirme yapılarak, pozitif ayrımcılığı artırmalıyız ”diye konuştu.

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk ise yaptığı konuşmada,”Sanayide yakaladığımız büyüme ve ivmeyi, kredi desteği verdiğimiz yeni OSB ve sanayi siteleri ile birlikte daha ileri noktalara taşımayı hedefliyoruz. Bakanlığımızca OSB’lere verilen önem son yıllarda dikkat çekecek düzeyde arttı. Yatırımlara verilen kredi desteğinin atıl kalmaması, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve rasyonel kullanılması amacıyla hazırlanan mevzuat çerçevesinde kredi desteği verilecek projelerin seçimi titizlikle yapılmaktadır. OSB ve Sanayi Sitelerinin ülkemizin ekonomik kalkınmasında taşıdığı önemden hareketle bakanlığımız yatırım programında yer alan projelerin hızlı bir şekilde tamamlanarak sanayicimizin hizmetine sunulması için çalışmalarımız sürdürülmektedir. 2016 yılı sonu itibariyle;173 OSB ve 470 SS projesi bakanlığımızca kredi bazlı desteklenerek hizmete sunulmuştu. Tamamlanan OSB projelerine bakanlığımızca 2017 yılı fiyatlarıyla 4,2 Milyar TL, SS projelerine ise 5,4 Milyar TL kredi kullandırılmış olup, bundan sonra da OSB ve SS uygulamalarına yönelik istikrarlı devlet desteğinin sağlanmasına devam edilecektir ”diye konuştu.
Bakanlık Müsteşarı Ersan Aslan ise 2017 yılında yaklaşık 19 bin kişiye istihdam imkanı sunacak en az 7 OSB projesi ve 2 Sanayi sitesini tamamlamayı planladıklarını belirtti. Ersan, ”Sanayinin fiziksel gelişimi, konusunda ilk akla gelen uygulama, ülkemizin ve bakanlığımızın yıllardır bilgi ve tecrübe sahibi olduğu OSB yapılanmasıdır. Bundan yaklaşık 55 yıl önce başlayan OSB uygulamaları yıllar içerisinde gelişerek dünyaya örnek teşkil edecek bir model haline gelmiştir. OSB’ler gerekli alt yapı hizmetleri, sosyal tesisler, teknoparklar, eğitim kurumları ile planlı bir şekilde parsellenerek belirli sistemler dahilinde sanayiciye tahsis edilmektedir. Bir yandan kendi içindeki arazi kullanımını yatırımcılar için verimli hale getirirken, diğer yandan da kentleşmeyi yönlendirmek ve çevre sorunlarını önlemek gibi üst ölçek plan bütünlüğünde yararlar sağlamaktadır. Bugün gelinen noktada Bakanlığımızca kuruluş işlemleri tamamlanan 298 OSB yer almaktadır.2023 yılı hedefimiz OSB sayısını 350’ye çıkarmak. Ayrıca 65 yeni OSB projesinin daha alt yapı inşaatını tamamlayarak 1 milyon ilave istihdam oluşturmaktır ”diye konuştu.
Konuşmaların ardından Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Soner Erkek, 2017 yılı iş programlarının değerlendirilmesi; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Baş Müfettişi Himmet Akkaya, OSB ve sanayi sitelerinin sorumlulukları; Uzman Hakan Okumuş, yapım işlerinde örnek uygulamalar; Uzman Emrullah Emen,dijital dönüşüm; KOSGEB Daire Başkanı Ahmet Merih Özyılmaz, KOSGEB destekleri hakkında sanayicilere bilgi aktardı. Program, ASO 1. OSB gezisi ile sona erdi.

CEVAP VER