2017 Büyüme rakamlarını değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, “2017 yılı yüzde 9,2’lik büyüme performansı yakalayan sanayinin yılı olmuştur” dedi.

2017 yılının son çeyreğindeki yüzde 7.3’lük ve yılın genelindeki 7.4’lük büyümeyi değerlendiren Özdebir şunları söyledi:

“ Bu başarının arkasında yatan iki temel güç bulunmaktadır: inanç ve yenilikçilik. İnanç; çünkü Türkiye’ye inanan bir sanayici, özel sektör var. Yenilikçilik; çünkü dümende statükoyu kıran, yenilikçi bir ekonomi yönetimi söz konusu. Bunun en güzel örneği kemer sıkmak yerine ekonomiyi büyütmek için Kredi Garanti Fonu’nun devreye sokulması ve piyasanın canlandırılması olmuştur. Mevcut paradigmayı kırarak KGF’nin canlandırılması ekonomi yönetiminde yenilikçi bakış açısının ne derece önemli olduğunu bize göstermiştir”

Sanayi üretiminin son çeyrekte %8.8’lik büyüme performansı yakaladığına dikkat çeken Özdebir, “Öncü gösterge olan sanayi üretim endeksi değerleri bize bu performansı önceden haber vermişti. Nitekim son çeyrekte sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre %10.5 artış göstermiştir ki bu oran son 6 yılın en büyük artış oranıdır” diye konuştu.

Yılın tamamındaki sanayi üretim artışının %9,2 olduğunu hatırlatan Özdebir, “Bu oran küresel krizden sonraki dönemde baz etkisi ile ortaya çıkan çift haneli artış oranını bir kenara koyduğumuzda son dönemin en yüksek oranıdır. Bugün açıklanan büyüme rakamları ile de gördük ki 2017 senesi, 9.2’lik büyüme performansı sergileyen sanayinin yılı olmuştur” dedi.

Özdebir, “Türkiye’nin 2017 büyüme başarısından sonra şimdi ihtiyacımız olan bu başarıyı sürdürmektir. Geride bırakmakta olduğumuz ilk 3 ayda Türkiye sanayisi olarak bu başarıyı devam ettirdiğimizi görüyoruz. Kapasite kullanım oranı, sanayi üretim endeksi, ciro endeksi ve reel kesim güven endeksi olmak üzere 4 farklı gösterge, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin imalatının, geçen yıla kıyasla iyi bir performans ortaya koyduğunu bize söylemektedir” diye konuştu.

Özdebir,  2017 yılında G-20 ortalamasının 3,8, Çin’in %6,8, Hindistan’ın %6,4 büyüdüğü bir yılda Türkiye’nin  %7,4 ile önemli bir başarıya imza attığını, bu oran ile OECD ülkeleri içinde İrlanda’dan sonra ikinci büyüme oranına ulaştığını da sözlerine ekledi.

CEVAP VER