Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, dijital teknolojilerdeki hızlı değişimin yıkıcı etkileri sebebiyle şirketlerin bir taraftan ana iş alanlarında büyümeyi başarmak; diğer taraftan da gelecekteki büyümeyi sağlayacak şekilde yeni iş alanları geliştirmek, inovasyon ve kurum içi girişimcilik yetkinliklerini dijital dönüşümle desteklemek zorunda olduklarını söyledi. Koç Topluluğu genelinde 2016 yılında geniş kapsamlı bir dijital dönüşüm programı başlattıklarını belirten Çakıroğlu, “Dijitalleşmeyi rekabetçi gücümüzü daha da kuvvetlendirecek bir araç olarak görüyoruz” dedi.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne katılarak “Dijitalleşme Çağında Fırsatlar” başlıklı panelde konuştu. Çakıroğlu, “Değişim her zaman vardı. Ancak özellikle dijital teknolojilerdeki baş döndürücü gelişmeler sebebiyle değişimin hızı arttı ve etki alanı genişledi. Dijital teknolojiler sayesinde geliştirilen iş modelleri, mevcut işleri yıkıcı bir etkiyle zorluyor. Bu ortamda şirketler, bir taraftan ana iş alanlarını büyütmeyi başarmak, diğer taraftan da gelecekteki büyümeyi sağlayacak yeni fikirleri hayata geçirmek zorunda. Bunun için şirketlerde yeni fikirlerin geliştiği inovasyon ikliminin ve bu fikirleri ticari ürüne dönüştürecek kurum içi girişimciliği destekleyen ortamın oluşturulması hayati önem taşıyor” dedi.

Levent Çakıroğlu: “Dijital dönüşümü bir kültürel dönüşüm programı olarak görüyoruz.”

Dijital dönüşümü bir kültürel dönüşüm programı olarak gördüklerini belirten Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Dijital dönüşüm bir IT projesi gibi anlaşılsa da asıl hedef bu teknolojileri çevik, hızlı ve esnek bir yaklaşımla işlerimize değer katacak şekilde kullanmayı becerebilmek. Böyle bakınca aslında bir kültürel dönüşümden bahsediyoruz. Şirketlerin öğrenmeye açık bir yaklaşımla yenilikleri kucaklayabilmeleri gerekiyor. Günümüzde dijital teknolojilerin zorladığı bir değişim söz konusu. Önümüzdeki yıllarda bugünden bilmediğimiz başka dinamikler değişimi zorunlu kılacak. Bu sebeple değişime açık bir kültürü ve organizasyonu çok önemli görüyorum. Bu elbette uzun bir yolculuk. Değişimi kucaklayan, yeniliğe ve işbirliğine açık, hata yapmaktan korkmayan, risk alabilen, çevik ve girişimci bir kültüre ve çalışanlara ihtiyacımız var.” Dijital dönüşüm kapsamında işbirliklerinin de her zamankinden önemli hale geldiğini vurgulayan Çakıroğlu, şirketlerin en çok değer yarattıkları alana odaklanarak, diğer konularda küresel işbirlikleri ile ekosistemlerini oluşturmaları gerektiğine dikkat çekti.

Koç Topluluğu genelinde 2016 yılında geniş kapsamlı bir dijital dönüşüm programı başlattıklarını söyleyen Çakıroğlu, veri analitiğinden yapay zekaya, endüstri 4.0 uygulamalarından nesnelerin internetine ve block chain’e kadar tüm iş süreçlerini değiştiren teknolojileri ve uygulama alanlarını değerlendirdiklerini belirtti. Türkiye’de dijital dönüşüme de liderlik etmeyi ve ülkenin geleceğine değer katmayı hedeflediklerini söyleyen Çakıroğlu, “Bu programın şirket seviyesi, topluluk geneli ve kültürel dönüşüm olmak üzere üç temel bileşeni var. Şirket seviyesinde; tüm programdan sorumlu dijital dönüşüm liderlerimizi atadık. Danışmanların da yardımıyla, durum tespiti, global iyi örnek taramaları yapıldı. Üst yönetimin katılımıyla bütünsel bir 3 yıllık plan oluşturuldu. Toplam 300’den fazla proje önceliklendirildi. Tüm üst yönetim program çıktılarını hedef olarak aldı. Topluluk genelinde ise veri analitiği, endüstri 4.0, nesnelerin interneti, yapay zeka ve blockchain teknolojilerini değerlendiren projeler geliştirildi. İşbirliği kültürünü yaygınlaştırmak için ilgili şirketlerimizle çalışma grupları kuruldu. Yurt içi ve yurt dışına inceleme ziyaretleri düzenlendi. Dijital dönüşümün kalıcı ve sürdürülebilir olması için tüm çalışma arkadaşlarımızı kapsayan farkındalık ve iletişim için aylık toplantılar, seminerler, çalıştaylar düzenliyoruz. Mobil uygulama ile bilgi paylaşımını arttırmaya çalışıyoruz. Yetkinlikleri geliştirme kapsamında dijital dönüşüm perspektifiyle kurguladığımız eğitim programları düzenliyoruz. Bu yılki önceliğimiz, dijital dönüşüm programını startup ve global işbirlikleriyle güçlendirerek tedarikçilerimiz ve bayilerimizin de dahil olduğu daha geniş bir ekosisteme yaygınlaştırmak” dedi.

CEVAP VER