Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanlığının bir projesi olarak hayata geçen ‘’Yaşayan Bilim’’ projesi katılımcılarına 21. yüzyıl becerileri olarak tanımlanan; iletişim kurabilme, işbirlikli çalışabilme, uyum sağlayabilme, problem çözebilme, üst düzey düşünebilme, kendi kendini yönetebilme ve geliştirebilme becerileri kazandırarak, buna ek olarak alan ve meslek seçmelerinde yol gösterici olmaktır.

Bu projede Beypazarı’nın seçilmesinin nedeni Ankara’nın tarihi ve jeolojik anlamda en değerli ilçelerinden biri olan Beypazarı’nın doğa bilimleri uygulamaları açısından tipik bir açık hava laboratuvarı niteliğinde olması. Kent, ayrıca tarihi ve kültürel zenginlikleri ile göz kamaştırıyor. Bu bağlamda proje kapsamında katılımcıların doğal ortamda bilginin doğasını kavrayacakları, etkinliklerle disiplinlerarası çalışmalar yaparak bilimsel düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak ve bilime olan bakış açılarını ve ilgilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında hedef kitlenin en iyi şekilde yetişmesi için bilgiyi ilk kaynağından elde ederek kazandığı bilgileri gerçek hayatta karşılaşacağı problemlerin çözümünde etkili şekilde kullanabilen ve bilgiyi üreten; fikri, vicdanı ve irfanı hür nesiller yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla katılımcıların doğal ortamda farklı disiplinlere ait bilgileri görerek, yaşayarak elde etmeleri ve bu sayede kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi hedefleniyor. Proje kapsamında doğada gözlem yapma, arazi çalışması, deneysel çalışma gibi etkinliklere ağırlık verilecek, ayrıca drama ve grup çalışmalarını içeren faaliyetlerde bulunulacak, katılımcıların kendini ifade etme becerilerinin gelişmesi de sağlanacaktır. Projede, Astronomi çatısı altında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Mühendislik ve Sanatın bir arada kullanılabileceği farklı disiplinleri bütünleştiren etkinliklere yer verilerek katılımcıların inovasyon kabiliyetinin gelişmesi sağlanacaktır.

CEVAP VER