Ankara Sanayi Odası 4 yıldan fazla bir zamandır sürdürdüğü nükleer enerji konusundaki çalışmalarını önemli bir noktaya taşıdı. ASO Koordinatörlüğünde kurulan Nükleer Sanayii Kümelenmesi’ne (NÜKSAK), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 yıl destek verecek. Kümelenme destek sözleşmesi bugün Bakan Faruk Özlü ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından bakanlıkta düzenlenen bir törenle imzalandı.

Sanayi Bakanlığı desteğiyle yürütülecek projede, Ankara Sanayi Odası’nın yanısıra, İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odaları; İstanbul Teknik Üniversitesi, Gedik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin tecrübeleri nükleer sektörde üretim yapmak isteyen Türk firmalara yansıtılacak.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir imza töreninde yaptığı konuşmada, nükleer santrallerin güvenlik, sürdürülebilirlik, sıfır karbon emisyonu ve işletme maliyeti ile rekabetçi konumunu koruduğuna dikkat çekerek, “Nükleer santraller arz güvenliği bağlamında sağladığı katkıların yanı sıra; ekonomik, endüstriyel ve teknolojik birçok faydayı da bulunduğu ülkeye sunmaktadır. Bahsedilen faydalardan yararlanabilmek ise büyük ölçüde devletin desteğine bağlıdır. Sabırlı biçimde, uzun vadeli ve doğrudan devlet desteği ile nükleer santrallere yönelik ağır sanayi altyapısı kurulması başarılır ise; nükleer sektör ulusal kalkınma hamlesinin itici gücü olarak, Türkiye’yi cari açıktan kurtarabilecek önemli bir etken olacaktır. “dedi.
Özdebir şöyle devam etti:
“Nükleerle ilgili çalışmalarımız 4 yıldan fazla bir zamandır sürmektedir. Nükleer sektörde Türk sanayisinin de yer alması için kurumsal hale getirdiğimiz üç farklı proje faaliyeti 2014 yılından bu yana Odamız koordinatörlüğünde devam etmektedir. Bunlardan Sanayi Bakanlığı Kümelenme Destek Projesi kapsamında desteklenmesi uygun görülen ve bugün Sözleşmesini imzalayacağımız NÜKSAK Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi ile Türk Sanayisinin henüz oluşum aşamasında olan bir sektörü tanımasını ve öncelikle ülkemizdeki projelerde yer alarak tecrübe kazanmasını hedeflemekteyiz.

Stratejimiz, mevcut yerli sanayi altyapısını, nükleer sektör için verimli kılmak ve mükerrer yatırımları önlemek; benzer faaliyet yürüten firmaların ortak çalışmaları ile sinerji yaratmak olacaktır. Böylelikle Türk sanayisi nükleer sektörde rekabet gücü kazanacak ve yakın çevremizde planlanan nükleer santral projelerinde de uluslararası avantaj kazanacaktır.

Hedefimiz Türkiye’de kurulması planlanan nükleer santral projelerinin ve bu projelerin altyapılarının mümkün olduğunca yerelleştirilmesidir. Nükleer endüstriye özel malzeme ve imalat teknolojilerinin kümelenme birlikteliği üyelerince geliştirilmesi ile teknoloji edinimi, tasarım ve imalat kabiliyeti kazanımı sağlanacaktır.

NÜKSAK üyeleri, nükleer santraller ile diğer elektrik üretim santrallerinde kullanılabilecek vasıfta ürün ve hizmetlere ilişkin tasarım, imalat, montaj ve test yeteneklerini bu proje ile geliştirecektir. Ülkemizde oluşturulacak bu tecrübe, uzun vadede dünyadaki diğer nükleer santral projelerinde de Türk sanayisinin tedarikçi olmasına zemin hazırlayacaktır. Projenin ülkemize ve NÜKSAK Üyelerine hayırlı olmasını temenni ederim.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise Kümelenme Destek Programı’nın ikinci döneminde destek almaya hak kazanan 5 küme ile destek sözleşmelerinin imzalandığını belirtti. Özlü, “Bakanlığımızda ve bağlı kuruluşlarımızda, sanayi üretimini hem nicelik hem de nitelik olarak geliştirmek için çok önemli destek programları yürütüyoruz. Bunlardan biri olan Kümelenme Destek Programı ile imalat sanayinde üretim ve bilgi temelli bir dönüşüm sağlamayı ve rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Aynı sektörlerde veya birbirini tamamlayan sektörlerde faaliyet gösteren firmaların belirli bölgelerde yoğunlaşması, yani kümelenmesi, o bölgelerde yapılan üretimin kalitesini ciddi oranda etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından NÜKSAK ve diğer 4 projenin imza töreni ayrı ayrı gerçekleştirildi.

CEVAP VER