Ankara Sanayi Odası (ASO) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye’nin AB Gündemi: Güncellenen Gümrük Birliğinin İş Dünyasına Etkileri” semineri ASO evsahipliğinde gerçekleştirildi.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, seminerde yaptığı konuşmada, Gümrük Birliği Anlaşması’nın başlangıçta oluşan kaygılara karşın uzun vadede Türk sanayisinin daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasına imkan sağladığını söyledi.
Avrupa Birliği pazarına ihracatın Türkiye’de şirket üretkenliğini artırarak, uzun dönemde ekonomiye üretkenlik ve verimlilik sağladığını belirtti. Özdebir, “AB ile yapılan ticaret firmalarımıza yalnızca para kazandırmakla kalmamakta aynı zamanda rekabetçi kazanımlar da sağlamaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar şunu göstermektedir, AB pazarına ihracat yapmaya başladıktan sonraki birinci, ikinci ve üçüncü yıllarda Türk firmalarının toplam faktör verimliliği sırasıyla yüzde 7,4, yüzde 8,1 ve yüzde 9,7 artmıştır. Ortalama ücretler bakımından, AB’ye ihracat yapmaya başlamanın ilk üç yıl içerisindeki etkisinin sırasıyla yüzde 1,3, yüzde 3,5 ve yüzde 3,8 arttığı tahmin ediliyor. AB pazarına ihracat yapmaya başlamak Türkiye’de şirket üretkenliğini artırmaktadır, uzun dönemde bir bütün olarak Türkiye ekonomisinin de üretkenliği, verimliliği bu sayede artmıştır.” Dedi.
Özdebir, sözlerinin Gümrük Birliği sürecinin çok iyi işlediği şeklinde yorumlanmaması gerektiğine de dikkati çekerek, aksayan noktaların düzeltilmesinin önemine işaret etti. AB’nin 3. ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye’nin taraf olmamasını eksiklik olarak nitelendiren Özdebir, “Gümrük Birliğinin kapsamının genişletilmesine yönelik 2014’ten itibaren işleyen bir süreç söz konusu. Birlik kapsamında tarım ürünleri, hizmetler ve kamu alımlarını içerecek şekilde genişletilmesi, Türkiye’nin karar alma mekanizmalarına dahil olması gibi unsurları barındıracak olan bu sürecin bizi farklı noktalara taşıyacağı kesindir.” dedi.
AB tarafında yetkilendirme prosedürünün devam ettiğini, revizyon sürecinin 2018’de sonuçlanmasının beklendiğini hatırlatan Özdebir, “AB ile son dönemdeki ilişkiler, AB’deki korumacı ve ırkçı söylemler dikkate alındığında revizyon sürecinin kolaylıkla sonuçlanacağını söylemek çok da mümkün görünmüyor.” ifadesini kullandı.
Özdebir, kamu alımlarının Gümrük Birliğine dahil edilmemesinin yanlışlığına dikkati çekerken, vize sorununa da işaret etti. Özdebir, “Gümrük Birliği genişletilmesi çalışmaları sürerken bizim iş adamlarımızın önündeki en büyük engel olan vize sorunu da hala çözülememiştir.” diye konuştu.
İKV Genel Sekreteri Çiğdem Nas’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Avrupa Toplulukları Araştırma Ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Müdürü Sanem Baykal “Gümrük Birliğinin Güncellenmesi ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) G-20 Çalışmaları Merkezi Direktörü Sait Akman “Gümrük Birliğinin Güncellenmesi Sürecinde Mevcut Durum ve Beklentileri”, İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kilit “Gümrük Birliğinin Güncellenmesi ve İş Dünyasına Etkileri”, İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri “AB Fon ve Programlarından İş Dünyası Nasıl Faydalanabilir? ” konulu sunumlarını yaptı.

CEVAP VER