Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesinde yer alan “Mamak İlçesi, Kusunlar (Doğukent) Mahallesinde bulunan 14 adet parselde kat karşılığı inşaat” ihalesi 21.07.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ankara Çevre Yolu`nun güneyinde yol boyunca sıralanan ve Büyükşehir Belediyesine ait olan 14 parselde 1.452 konut yer alacaktır.

İhale, Ankara`nın acil ihtiyaçlarının göz ardı edilerek Belediyeye gelir amacıyla yapılmış geçici bir çözümdür. Büyükşehir Belediyesi`nin bu tür geçici çözümlerle asıl problemleri göz ardı etme tutumunun yanlış olduğu tarafımızca defalarca belirtilmiştir. Kent bütününde planlama çalışmalarını tamamlayamayan Büyükşehir Belediyesi`nin, altyapısı olmayan bölgelerde parsel parsel konut üretimine başlaması, var olan problemlerin daha da büyümesine zemin hazırlamaktadır. Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi`ni hem de Ankara`da yaşayan herkesi, bu ihale ile ilgili aşağıdaki sorular hakkında düşünmeye davet ediyoruz.

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi için bir yaşam alanı, yol boyunca dizili, bir sıra apartmandan ibarettir midir, bu bölgede yaşayacak Ankaralılara bu mu reva görülmektedir? Mülkiyeti ve planlama yetkisinin kendisinde bulunduğu bir alanda dahi bunu yapan bir kurum, mülkiyetin parçalı olduğu alanlarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik nasıl çözüm üretebilecektir?
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi bu alanda müteahhitlerle birlikte belirli bir meblağ kazandıktan sonra, burada yaşayacak olan insanların temel ihtiyaçlarına yönelik yol, sağlık, eğitim, park ve rekreasyon alanlarına daha büyük bir kamu bütçesi ayrılması gerektiğinin farkında mıdır?
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yapılaşmanın sonunda başarısız bir kentleşme örneğine ve kamu zararlarına neden olacağının; tek kazananın ise konutları yapıp satacak olan müteahhitler ile alanın yakın çevresindeki arsa spekülatörleri olacağının farkında mıdır?
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara`nın bir üst ölçekli planının olduğunun, üst ölçekli planda gelişme konut bölgeleri olarak hüküm altına alınmış alanlarda yapılaşmanın henüz tamamlanmadığının ve herhangi bir konut yatırımının bu alanlarda yer seçmek zorunda olduğunun; ancak üst ölçekli plana sadık kalınarak planlı bir gelişmeyi sürdürebileceklerinin farkında mıdır?
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi her yağışta can ve mal kayıplarının yaşandığı bir kenti yönettiğinin, ihtiyaç duyulmayan bir yerde konut karşılığı ihtiyaç duyulmayan konutlar yaptırmak yerine, bu gelirleri altyapı çalışmalarına yönlendirebileceklerinin farkında mıdır?
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi söz konusu parsellerin üst ölçekli plana göre vadi tabanında yer aldığının, hatta vadi tabanı boyunca sıralandığının, yeni afetlere gebe bir bölgenin yapılaşmasını başlattığının farkında mıdır? Plan gereği bu alanların açık ve yeşil alanlar olacak şekilde kullanılması gerektiğinin, aksine buraları yapılaşmaya açarak olası afetlerin etkisini büyüttüğünün farkında mıdır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi uzun bir zamandır “Altyapı Master Planı” çalışmalarını sürdürmektedir. Altyapı Master Planı Ankara`nın belirli bir dönemine kadar Ankara`nın ihtiyaç duyacağı altyapı ihtiyacını gidermek amaçlı, uzun erimli bir plan olmalıdır. Ancak Ankara`nın 5, 10 veya 30 yıllık bir öngörüsü, projeksiyonu veya vizyonu olmamakla birlikte yakın dönemini belirleyebilecek bir üst ölçekli mekansal planı da bulunmamaktadır. Ankara`nın üst ölçekli planlardan bağımsız ve rant politikalarına göre oluşturulmuş parçacıl planlara göre gelişimi ve kent bütününde planlama çalışmalarının yapılmamasına bağlı olarak gelişen altyapı yetersizliği, artan taşkın haberleri ile birlikte iyice görünür hale gelmiştir. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki 30 yıl içerisinde Başkent`in mekansal gelişimini öngöremezken, bilimsel çalışmalarla desteklenen bir vizyonu dahi bulunmadan altyapı planı hazırlamaktadır. Üstelik söz konusu planlama çalışmalarının doğrudan meslek alanımızla ilişkili olmasına ve bu alanda söz sahibi olan bir kurum olmamıza rağmen Odamız bu planın hiçbir toplantısına çağırılmamış, bizlerden görüş dahi istenmemiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin Ankara`ya ve geleceğine yönelik vizyonunu; Ankara`nın yakın geleceği ile ilgili fikirleri ve amaçlarının olup olmadığını soruyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi`ne afetlerle mücadele etmenin, kentte can ve mal güvenliğini sağlamakla beraber kentsel mekan ve yaşam kalitesini artırmanın ancak planlama ile mümkün olduğunu, kamu yararının ancak bu şekilde tesis edilebileceğini hatırlatıyoruz. Tüm Ankaralıları hak ettikleri Ankara`yı talep etmeye çağırıyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

CEVAP VER