Kuzey Atlantik Konseyi’nin Madrid’deki toplantısına katılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından Madrid Zirve Deklarasyonu yayınlandı.

22 maddelik deklarasyon şöyle:

 • 1- Kuzey Atlantik İttifakı Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler, savaş Avrupa kıtasına dönerken Madrid’de toplandık. Güvenliğimiz ve uluslararası barış ve istikrarımız için kritik bir dönemden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde bir arada duruyoruz ve milletlerimiz arasındaki kalıcı transatlantik bağı yeniden teyit ediyoruz. NATO savunma amaçlı bir İttifaktır ve hiçbir ülke için tehdit oluşturmaz. NATO, toplu savunmamızın temeli ve Müttefikler arasında güvenlik istişareleri ve kararları için temel forum olmaya devam ediyor. 5. Madde de dahil olmak üzere Washington Antlaşması’na olan bağlılığımız katıdır. Bu kökten değişen güvenlik ortamında, bu Zirve, İttifakımızı güçlendirmede ve uyumunu hızlandırmada bir dönüm noktasıdır.
 • 2- Demokrasi, bireysel özgürlük, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızda birleştik. Uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerine bağlıyız. Kurallara dayalı uluslararası düzeni korumaya kararlıyız.
 • 3- Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü saldırganlık savaşını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası güvenlik ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor. Uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Rusya’nın korkunç zulmü, kadınları ve çocukları orantısız bir şekilde etkileyerek, muazzam insan ıstırabına ve kitlesel yerinden edilmelere neden oldu. Bu insani felaketin tüm sorumluluğu Rusya’ya aittir. Rusya, güvenli, engelsiz ve sürekli insani erişim sağlamalıdır. Müttefikler, çatışmayla bağlantılı cinsel şiddet de dahil olmak üzere savaş suçlarından sorumlu olan herkesi sorumlu tutmak için uluslararası toplumdaki ilgili paydaşlarla birlikte çalışıyor. Rusya ayrıca, askeri eylemleri de dahil olmak üzere dünya çapında milyarlarca insanı etkileyen bir gıda ve enerji krizini kasıtlı olarak şiddetlendirdi. Müttefikler, Ukrayna tahılının ihracatını sağlamak ve küresel gıda krizini hafifletmek için uluslararası çabaları desteklemek için yakın bir şekilde çalışıyorlar. Rusya’nın yalanlarına karşı çıkmaya ve sorumsuz söylemlerini reddetmeye devam edeceğiz. Rusya bu savaşı derhal durdurmalı ve Ukrayna’dan çekilmelidir. Belarus bu savaştaki suç ortaklığına son vermeli.
 • 4- Başkan Zelenskyy’nin bu Zirveye katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkelerinin kahramanca savunmasında Ukrayna hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz. Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde karasularına kadar uzanan bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğimizi yineliyoruz. Ukrayna’nın doğal savunma hakkını ve kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tam olarak destekliyoruz. Ukrayna’ya destek sağlayan tüm Müttefiklerin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Özel durumlarını tanıyarak onlara yeterince yardımcı olacağız.
 • 5- Tüm stratejik yönlerden farklı tehditlerle karşılaşmaya devam ediyoruz. Rusya Federasyonu, Müttefiklerin güvenliğine ve Avrupa-Atlantik bölgesindeki barış ve istikrara yönelik en önemli ve doğrudan tehdittir. Terörizm, tüm biçimleri ve tezahürleriyle, halklarımızın güvenliğine, uluslararası istikrar ve refaha doğrudan tehdit oluşturmaya devam ediyor. Terörizmi kategorik olarak reddediyor ve mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Müttefikler kararlılıkla, kararlılıkla ve dayanışma içinde, Rus tehditlerine karşı koymaya ve onun düşmanca eylemlerine yanıt vermeye ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde terörle mücadeleye devam edeceklerdir.
 • 6- Siber, uzay ve hibrit ve diğer asimetrik tehditlerle ve ortaya çıkan ve yıkıcı teknolojilerin kötü niyetli kullanımıyla karşı karşıyayız. Çıkarlarımıza, güvenliğimize ve değerlerimize meydan okuyan ve kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalamaya çalışan Çin Halk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere sistemli rekabetle karşı karşıyayız. Sınırlarımızın ötesindeki istikrarsızlık, düzensiz göç ve insan kaçakçılığına da katkıda bulunuyor.

Bu çerçevede, aşağıdaki kararları aldık:

 • 7- Yeni bir Stratejik Konsepti onayladık. İttifak’ın karşı karşıya olduğu güvenlik ortamını tanımlar, değerlerimizi yeniden teyit eder ve NATO’nun 360 derecelik bir yaklaşıma dayalı toplu savunmamızı sağlama konusundaki temel amacını ve en büyük sorumluluğunu açıklar. Ayrıca NATO’nun üç temel görevi olan caydırıcılık ve savunmayı ortaya koymaktadır; kriz önleme ve yönetimi; ve işbirlikçi güvenlik. Önümüzdeki yıllarda, transatlantik dayanışma ruhu içinde çalışmalarımıza yön verecektir.
 • 8- Rusya’nın saldırganlığına karşı egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam eden yakın ortağımız Ukrayna’ya siyasi ve pratik desteği sürdürmeye ve daha da artırmaya devam edeceğiz. Ukrayna ile ortaklaşa, güçlendirilmiş bir destek paketine karar verdik. Bu, ölümcül olmayan savunma teçhizatının teslimatını hızlandıracak, Ukrayna’nın siber savunmasını ve dayanıklılığını iyileştirecek ve uzun vadeli birlikte çalışabilirliği güçlendirmeye geçiş sürecinde savunma sektörünün modernizasyonunu destekleyecektir. Uzun vadede, Ukrayna’ya yardım edeceğiz ve savaş sonrası yeniden yapılanma ve reform yolundaki çabalarını destekleyeceğiz.
 • 9- Caydırıcılık ve savunma duruşumuz için yeni bir temel oluşturduk. NATO her zaman halklarımızı korumaya ve Müttefik topraklarının her karışını savunmaya devam edecektir. Yeni geliştirilmiş duruşumuzu geliştireceğiz ve tüm Müttefiklerin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için uzun vadede caydırıcılığımızı ve savunmamızı önemli ölçüde güçlendireceğiz. 360 derece yaklaşımımız doğrultusunda kara, hava, deniz, siber ve uzay alanlarında tüm tehdit ve zorluklara karşı bunu yapacağız. NATO’nun terörizme karşı mücadeledeki rolü bu yaklaşımın ayrılmaz bir parçasıdır. Müttefikler, doğu kanadımıza, mevcut muharebe gruplarından gerektiğinde ve gerektiğinde tugay boyutunda birimlere yükseltilmek üzere, güvenilir, hızlı bir şekilde temin edilebilen takviyeler, önceden konumlandırılmış ekipman ve gelişmiş komuta ile desteklenmek üzere, yerinde savaşa hazır ek sağlam kuvvetler yerleştirmeyi taahhüt ettiler. ve kontrol. Çerçeve Ülkeler ile Ev Sahibi Ülkeler arasındaki kuvvetlerin ve komuta ve kontrolün güçlendirilmesinde, bölüm düzeyinde yapıların oluşturulması da dahil olmak üzere işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Müttefiklerin, NATO Kuvvet Yapısını güçlendirecek ve modernize edecek ve yeni nesil askeri planlarımıza kaynak sağlayacak yeni NATO kuvvet modeline yönelik ilk tekliflerini memnuniyetle karşılıyoruz. Yüksek yoğunluklu ve çok alanlı operasyonlara hazırlanmak için toplu savunma tatbikatlarımızı geliştireceğiz ve herhangi bir Müttefikin kısa sürede takviye edilmesini sağlayacağız. Tüm bu adımlar, NATO’nun caydırıcılığını ve ileri savunmasını önemli ölçüde güçlendirecektir. Bu, hedeflerine ulaşmada olası düşman başarısını reddederek NATO topraklarına yönelik herhangi bir saldırganlığı önlemeye yardımcı olacaktır.
 • 10- Dayanıklılık ulusal bir sorumluluk ve kolektif bir taahhüttür. Müttefikler tarafından birlikte geliştirilen hedefler tarafından yönlendirilen, ulusal olarak geliştirilen hedefler ve uygulama planları da dahil olmak üzere direncimizi artırıyoruz. Enerji güvenliğimizi de güçlendiriyoruz. Askeri güçlerimize güvenilir enerji tedariki sağlayacağız. Siber ve hibrit tehditlere karşı direncimizi artırarak ve birlikte çalışabilirliğimizi güçlendirerek tüm alanlarda adaptasyonumuzu hızlandıracağız. Siyasi ve askeri araçlarımızı entegre bir şekilde kullanacağız. Yeni bir kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma politikasını onayladık. Gelişmiş sivil-asker işbirliği yoluyla siber savunmamızı önemli ölçüde güçlendireceğiz. Sanayi ile ortaklığı da genişleteceğiz. Müttefikler, gönüllü olarak ve ulusal varlıkları kullanarak, önemli kötü niyetli siber faaliyetlere yanıt vermek için sanal bir hızlı yanıt siber yeteneği oluşturmaya ve uygulamaya karar verdiler.
 • 11- Teknolojik üstünlüğümüzü güçlendirmek için hükümetleri, özel sektörü ve akademiyi bir araya getirmek için bir Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı kuruyoruz ve çok uluslu bir İnovasyon Fonu başlatıyoruz. Yeni nesil Havadan Uyarı ve Kontrol Sistemi (AWACS) ve ilgili yeteneklerin sorunsuz bir şekilde teslim edilmesini sağlayacak bir stratejiyi onayladık.
 • 12- İklim değişikliği, Müttefik güvenliği üzerinde derin bir etkisi olan, zamanımızın belirleyici bir zorluğudur. Bu bir tehdit çarpanıdır. Operasyonel, askeri ve maliyet etkinliğini korurken, NATO siyasi ve askeri yapıları ve tesislerinin sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltma hedefine karar verdik. İklim değişikliğiyle ilgili hususları NATO’nun tüm temel görevlerine entegre edeceğiz.
 • 13- İnsan güvenliğinin merkeziliğini vurguluyoruz ve insan güvenliği ilkelerinin üç temel görevimize entegre edilmesini sağlıyoruz. Güçlü bir Kadın, Barış ve Güvenlik gündemi geliştiriyoruz ve cinsiyet perspektiflerini NATO’ya dahil ediyoruz.
 • 14- Burada, Madrid’de birçok NATO ortağıyla görüştük. Avustralya, Finlandiya, Gürcistan, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, İsveç ve Ukrayna Devlet ve Hükümet Başkanları ile Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı ile değerli görüş alışverişinde bulunduk. Ürdün ve Moritanya Dışişleri Bakanlarının yanı sıra Bosna-Hersek Savunma Bakanı ile yapılan görüşmeleri memnuniyetle karşıladık.
 • 15- Avrupa Birliği ile benzeri görülmemiş düzeyde işbirliğimizi dikkate alarak, tam bir karşılıklı açıklık, şeffaflık, tamamlayıcılık ve kuruluşların farklı yetkilerine, karar alma özerkliğine ve kurumsal bütünlüğe saygı ruhu içinde stratejik ortaklığımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. ve iki kuruluş tarafından kararlaştırıldığı şekilde. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşına yanıt verme konusundaki ortak kararlılığımız, bu eşsiz ve temel ortaklığın gücünü vurgulamaktadır. Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarımızın diğer ortaklarla birlikte katılımı, ortak güvenlik sorunlarıyla mücadelede işbirliğimizin değerini gösterdi.
 • 16- Hem Müttefiklerin hem de ortakların çıkarlarını karşılamaya devam etmeleri için ortaklıklarımızı daha da geliştireceğiz. NATO’nun çıkarlarının etkilendiği küresel güvenlik sorunlarına yönelik ortak yaklaşımları tartışacak, daha derin siyasi angajman yoluyla bakış açılarını paylaşacak ve ortak güvenlik endişelerini ele almak için somut işbirliği alanları arayacağız. Şimdi, Avrupa-Atlantik bölgesinin ötesinde mevcut ve potansiyel yeni muhataplarla olan ilişkimizi güçlendirerek ilerleyeceğiz.
 • 17- Avrupa’da değişen güvenlik ortamının ışığında, Bosna-Hersek, Gürcistan ve Moldova Cumhuriyeti de dahil olmak üzere ortaklarımıza özel siyasi ve pratik desteği hızlandırmak için yeni önlemler almaya karar verdik. Bütünlüklerini ve dayanıklılıklarını inşa etmek, yeteneklerini geliştirmek ve siyasi bağımsızlıklarını korumak için onlarla birlikte çalışacağız. Güneyli ortaklara yönelik kapasite geliştirme desteğimizi de artıracağız.
 • 18- NATO’nun Açık Kapı Politikasına olan bağlılığımızı yineliyoruz. Bugün Finlandiya ve İsveç’i NATO’ya üye olmaya davet etmeye karar verdik ve Katılım Protokollerini imzalamaya karar verdik. İttifak’a herhangi bir katılımda, tüm Müttefiklerin meşru güvenlik endişelerinin uygun şekilde ele alınması hayati önem taşımaktadır. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında bu yöndeki üçlü mutabakatın sonuçlandırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Finlandiya ve İsveç’in katılımı onları daha güvenli, NATO’yu daha güçlü ve Avrupa-Atlantik bölgesini daha güvenli hale getirecek. Finlandiya ve İsveç’in güvenliği, katılım süreci de dahil olmak üzere İttifak için doğrudan önemlidir.
 • 19- Müttefik savunma harcamalarında 2014’ten bu yana kaydedilen kayda değer ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Washington Antlaşması’nın 3. Maddesindeki taahhüdümüz doğrultusunda, her türlü saldırıya direnmek için bireysel ve toplu kapasitemizi daha da güçlendireceğiz. Savunma Yatırımı Taahhüdünün tamamına olan bağlılığımızı yineliyoruz. Bu taahhüdün üzerine inşa edeceğiz ve gelecek yıl 2024’ten sonraki taahhütlere karar vereceğiz. Siyasi kararlarımıza yeterince kaynak ayrılmasını sağlayacağız. Artan ulusal savunma harcamalarının ve NATO ortak finansmanının daha çekişmeli bir güvenlik düzeninin zorluklarıyla orantılı olmasını sağlamak için kaydedilen ilerlemeyi geliştireceğiz. Savunmamıza ve temel yeteneklerimize yatırım yapmak çok önemlidir.
 • 20- Kolektif güvenliğimiz için her gün hizmet etmeye devam eden tüm kadın ve erkekleri saygıyla anıyor ve bizi güvende tutmak için fedakarlık yapan herkesi onurlandırıyoruz.
 • 21- İspanya Krallığı’nın NATO’ya katılımının 40. yıldönümünde bize gösterdiği cömert konukseverlik için minnettarlığımızı ifade ediyoruz. 2023’te Vilnius’ta tekrar buluşmayı dört gözle bekliyoruz.
 • 22- Bugünkü kararlarımızla, İttifak’ın sürekli adaptasyonu için yönü sağlam bir şekilde belirledik. NATO, tarihteki en güçlü İttifak olmaya devam ediyor. Bağımız ve karşılıklı taahhüdümüz aracılığıyla, şimdi ve gelecek nesiller için tüm Müttefiklerin özgürlüğünü ve güvenliğini ve ayrıca ortak demokratik değerlerimizi korumaya devam edeceğiz.

CEVAP VER