Küresel uçak endüstrisinde liderler arasında yer alan Rus uçak imalatçıları Sukhoi ve MiG, Rus Birleşik Uçak Şirketi UAC ile birleşti.

Gerçekleştirilen yeniden yapılanma, UAC’nin diğer şeylerin yanı sıra 3 seviyeli bir kurumsal yönetim yapısına geçişi içeren kurumsal dönüşümünün önemli aşamalarından birini tamamlıyor. Aynı zamanda üretilen uçaklarda güçlü ve dünyaca ünlü Sukhoi ve MiG markaları kalacak ve otoriter tasarım okulları gelişmeye devam edecek. Rus devlet şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Chemezov, “UAC böylece yalnızca UAC Grubunun kurumsal merkezi değil, aynı zamanda doğrudan üretim ve tasarım bürolarını yöneten, havacılık programlarını uygulayan ve gelişmiş ekipman geliştiren bir işletme şirketi haline geliyor” dedi.

UAC, Sukhoi ve MiG’nin birleşmesi Kasım 2021’de UAC Yönetim Kurulu tarafından onaylandı ve Ocak 2022’de üç şirketin hissedarları tarafından desteklendi. Daha önce, şirketlerin yönetimi zaten merkezileştirildi.

UAC Genel Müdürü Yury Slyusar, “UAC 2006’da kurulduğunda, asıl görev, dağınık uçak üretim işletmelerinin sahip olduğu potansiyelleri (personel, bilimsel, üretim) korumaktı. Bu görev çözüldü, bir sonraki adıma geçmenin zamanı geldi – tek bir işletme şirketi olmak. Tasarımcıların ve diğer değerli uzmanların elde tutulmasına azami özen göstererek, tasarım bürosu kapasitelerinin ve üretim sahalarının optimum kullanımına vurgu yaparak, insansız sistemler ve hibrit çözümler de dahil olmak üzere geleceğin uçaklarını yaratma, iş verimliliğini artırma yolunu izleyeceğiz. UAC, Sukhoi ve MiG’nin birleşmesi, tüm endüstrinin gelişimine güçlü bir ivme kazandırmalıdır.” dedi.

UAC kurumsal dönüşümü, yönetim düzeylerinin sayısını azaltmak, kurumsal yapıyı basitleştirmek, yinelenen idari işlevleri ortadan kaldırmak ve genel işletme maliyetlerini azaltmak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda, şirket çapında yetkinlik ve hizmet merkezleri geliştirilmekte ve uçak yapım programlarının daha verimli uygulanması için üretim tesisleri arasındaki işbirliği genişlemektedir. Bu ve diğer önlemler, UAC’nin verimliliğini, finansal istikrarını ve yatırım çekiciliğini geliştirmek için tasarlanmıştır. (Haberola-Necdet Gürsoy)

 

CEVAP VER