Azerbaycan devletinin yaratıcısı, Ulu Önder, Haydar Aliyev’in bütün yaptıklarının amacı – Azerbaycan halkını tamamen, modern ve bütün anlam ve şekilleriyle, Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, uygar bir sosyal toplum yapısına ulaştırmak olmuştur. Bu bakımdan Aliyev felsefesi ve ideası tarihi bir ehemmiyet taşıyor. Bütün devrimlerin asil ilkesi bu olmalıdır, diyorum. Aliyev’çilik devriminin gerçek yapısını anlayabilmek için bu nokta daima akılda tutulmalıdır. Halkımız ve yetişen yeni kuşak, Aliyev zamanınkinden daha kuvvetli bir şekilde Aliyev devrimi ve ilkelerini vicdanına kök salmalı, yerleşmeli ve ileriye götürmelidir. Yeni kuşak, demokratik düzeni ve altı ilkeleri gözleri, kalpleri gibi korumalılar. Çünkü Atatürk’ün uyguladığı bu altı ilkenin her biri, kendinden başka diğer beş ilkenin anlamı ve amacı ile iç içe düşünülüp devrimlerle birlikte uygulandığı takdirde gerçek yönünü muhafaza edebilir. Aliyev’in de uyguladığı bu ilkeleri, onun zamanınkinden daha kuvvetli bir şekilde bugün bir neslin, kuşağın dimağına kök salmış, yeşerip büyümektedir. Aliyev’in, temelini sağlam pekiştirmiş devletçilik politikası hiçbir zaman ütopyaya dayanmadığı için, zamanın gelişen şartları ve ihtiyaçları karşısında değerini kaybetmeyecektir. Aksine her geçen gün, ay, yıl daha mükemmel bir uygulama alanına sahip olarak genişleyip, gelişmeye devam yolunu tutmuştur. Onun devletçilik devrimi yüzeyde tutmadığı ve mayasını – ruhların, bilincin ve vicdanların derinliğine attığı için eski (“beyler”in türettikleri anarşi sistemi, temel mayası belli olmayan iktidar sistemi) düşünceyi temelinden değiştirmiş ve toprak altında kalan zararlı köklerin temizlenmesini ise yeni kuşak Aliyev’çilik Okulu`nun aydınlarına bırakmıştır.

ALİYEV’CİLİĞİN DÜŞÜNCE VE FELSEFESİ

Bugün Aliyev’çilik düşünce ve felsefesinin layıklı devamcısı, “Siyaset Semasında Parlayan Yıldız” sayılan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Sayın, İlham Aliyev, demokrasinin bütün unsurları, hürriyetin her çeşidi ve cinsinin bulunduğu Azerbaycan’da ustaca ve rahatça ülkeyi idare ediyor. Çünkü Aliyev felsefesi, Aliyev ideası her tartışmanın üzerinde tutulmuş ve her kes onun gölgesinde sığınmakta fayda görmektedir. Buna göre diyoruz ki, Aliyev’in ikinci defa halk tarafından iktidara getirilmesi, demokratik, laik ve hukuk devletinin temelini sağlam şekilde zemine yerleştirmesi tarihi bir devrim olarak nitelik taşımaktadır. Bu nedenle Aliyev’in devletçilik mefkûresi bütün devrimlerden ayrı bir özellik taşımaktadır ve kendisine has bir orijine sahiptir, diyorum. Haydar Aliyev böyle bir sistemi oturtmakla milletimiz, Uluslararası genel mücadele yaşantı sebebi ve kuvvet sebebi olarak bilim ve bilim aracının ancak çağdaş uygarlıkta bulunabileceğini bir değişmez gerçek olarak ilke kabul etmiştir. Onun yapmış olduğu inkılap, milletin egemenliği namına, halkın iyi yaşamak hakkını elde etmesi namına yapılmıştır.

AZERBAYCAN DEMOKRATİK VE HUKUK DEVLETİDİR

Zamanında devletçiliğin sağlam temelini merhum Haydar Aliyev yaratmış oldu. Bu gün onun siyasi felsefi kursu sağlam ellerdedir, diye biliriz. Cumhurbaşkanımız, Sayın, İlham Aliyev cenapları Azerbaycan’da ekonomi yükselişin hızla tırmanışını temin etti, önce “Asrın Anlaşması” Projesi`nin, Bakü-Tiflis-Ceyhan neft boru kemerinin uğurla açılışını gerçekleştirmiş oldu. Şimdi bütün dünyanın dikkati Ceyhan’dan Ağ Denize akan petrolün dünya pazarlarındaki satışlarına yönlenmiş bulunuyor. Petrolden elde olunan gelirler halkın refahına, eğitimine, sağlığına nasıl aktarıldığının şahidi oluyorlar.

Başka bir örneği, Haydar Aliyev Vakfı`nın yürüttüğü çalışmalardır. Haydar Aliyev Vakfı halkımızın sevimli bir Kurumu haline geldiğinin hepimiz şahidiyiz. Azerbaycan’ın yakın gelecekte dünyanın en gelişmiş çağdaş ülkesi haline geleceğini hep birlikte göreceğiz. Haydar Aliyev’in uğurla gerçekleştirmiş olduğu devletçilik siyaseti bu gün Sayın, İlham Aliyev tarafından ustaca yürütülüyor ve pekişmektedir. Sayin, İham Aliyev gerçekten dünya siyaset semasında tanınan deha siyaset ustası Haydar Aliyev’in müdrik siyasi geleneğinin en layıklı devamcısıdır. Ko nu ş m a m ı n evvelinde Azerbaycan halkı mutlu bir halktır, çünkü deha bir lideri vardır, dedim. Şimdi oraya bunu da eklemek isterim, evet biz mutlu bir milletiz, çünkü ikinci bir deha siyaset adamını yaratmış olduk. Onun sayesinde Azerbaycan, XXI. yüz yılın en gelişmiş demokratik ülkesi olarak tarih yazacaktır.

HAYDAR ALİYEV’İN SİYASİ KURSUNUN LAYIKLI DEVAMCISI

Bugün Cumhurbaşkanımız, Sayın, İlham Aliyev’in sürdürdüğü politika ülkelerimizin, Azerbaycan ile Türkiye’nin bir birine derinden yakınlaşmasına, bütün alanlarda Türkiye ile ilişkilerimiz doruğa dek yükselmiştir. Bizzat kardeş Türkiye devleti Cumhurbaşkani, Sayın, Recep Tayyip Erdoğan`ın Rusiya Lideri Putin`le buluşarak Garabağ sorununun çözümünü istemesi, işgal olunmuş topraklardan Ermenistan Ordusunun çıkarılmasını talep etmesi tarihi önem taşımıştır. Sayın, Erdoğan`ın israrı üzerine Rusya`nın bu olaya karışmaması da fevkalade önemli oldu… Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerin Baş Komutanı, Sayın, İlham Aliyev olaganüstü cesaret ve hüner sergileyerek, Vatan Savaşını ilan etti ve Şerefli Ordumuz 44 günlük Savaşında yedi reyonumuzu vandal düşmanın işgalinden azad etmiştir. Türk Dronlarının nokta vuruşlarını tüm dünya devletleri hayranlikla izlediler.

Tarihte Türkler ilk defa kendi topraklarını geri almıştır. Bu günedek Türklerin toprakları Batı`nın vandalları tarafından parsel-parsel işgal edilmiştir… Dünyanın en genç ve başarılı siyaset adamı unvanını almış Sayın, İlham Aliyev, ekonomi yükselişi ve serbest Pazar siyaseti sayesinde Azerbaycan devletini dünyanın en gelişmiş ülkesi seviyesine götürmüştür. Rahmetlik Haydar Aliyev, özellikle kardeş Türkiye başta olmakla Türk devletleri ile sıcak ilişkiler kuruyordu. Çünkü gerçekten Türk devletleri kardeş ülkelerdir, oradaki Türkler bizim kan kardeşlerimizdir. Haydar Aliyev’in müdrik siyasetinin layıklı devamcısı İlham Aliyev’in de büyük siyaset adamı olduğunu dünya devletleri liderleri söylüyorlar.

Haydar Aliyev sadece Azerbaycan’ın değil, gerçekten de tüm Kafkas’ın, bütün Türk Dünyasının manevi savunucusuydu. Bu gerçekten de böyleydi. Politbüro’da çalıştığı yıllarda Kafkas Bölgesinin haklarını da savunuyordu. Biliyorsunuz, Politbüro’da görev yaptığı yıllarda Orta Doğu ve Arap ülkeleri ve Asya bölgesinden sorumluydu. Kafkas bu bakımdan bir damlaydı onun için, fakat buraya da dikkatini artırıyordu. Türk devletleri dahil, özellikle Kazakistan`ın haklarını çekinmeden savunmuştur. Örneğin, Gorbaçov, Kazakistan’a bir Rus Parti Sekreterini göreve atadığında Politbüro toplantısında Gorbaçov’a ilk karşı duran, tepki gösteren Haydar Aliyev olmuştur, başkaları sadece susmuşlardır. Karabağ’ı Ermenistan’a vermeye kalktığında sinesini siper olarak ortaya koymuştur ve Gorbaçov’u tankit etmiştir, bununla bağlı çalışamadığı için istifasını da onurla vermiştir.

Aliyev onurlu insandı, kavga etmeyi iyi biliyordu, taviz vermekten ise hiç kaçınmıyordu. O muhteşem bir simaydı, böyle şahsiyete tarihte az rastlanır, derim.

KAFKAS’IN BÜYÜK SİYASET ADAMI

Sadece bizim için değil elbette, bütün Kafkas’ın şerefini koruyan tarihi bir şahsiyet olduğunu dünya siyaset adamları söylüyorlar. Haydar Aliyev, Azerbaycan’ın sağlam devletçilik strüktürünü yarattı, uluslararası arenada kendi sözünü söyleye bilen, güclü ekonomisi olan devlete erişmesi yönünde müstesna hizmetler göstermiş deha liderdir. Onun akıllı, müdrik, uzak görenliği sayesinde Azerbaycan`ın adı dünyanın en gelişmiş ve yükselmiş devletlerin siyasi ve ekonomi partnyoru gibi bugün uluslararası alanda tanınıyor. Azerbaycan devleti Avrupa Şurasının, bir çok uluslararası teşkilatların üyesidir. İster ekonomi alanda, isterse sanat, edebiyat, spor ve enerji, haberleşme alanında önemli adımlar atmıştır. Bağımsızlığına kavuştuğu kısa zaman dahilinde bunlara ulaşmak, devletçiliği gerçekleştirmek o kadar da kolay olmamıştır. Fakat, Haydar Aliyev bütün bunları yaptı ve dünyanın dev ülkeleri ile bu konularda işbirliği protokolü imzaladı, böylece dünya devleti olarak Azerbaycan’ı yer kıtasının tepesine yerleştirmeyi başardı. Azerbaycan halkı Ulu Önder Haydar Aliyev’in siyasi kursunun devamının taraftarıdır, bunu tüm dünya ülkelerine beyan etti. Bu konuların teminatı olarak varisini siyasetin üst kademesine, siyaset semasının ufuklarına kadar götüre bilmiştir. Babasının onurlu ve şerefli evladı olarak, Sayın, İlham Aliyev, Ulu Önder Haydar Aliyev`in siyasi kursunu büyük cesaret ve şerefle ileriye götürüyor, tüm dünya liderleriyle buluşlarında tıpkı Haydar Aliyev`in ruhunu, yaşam felsefesini bizzat sergiliyor ve büyük siyaset devi olarak hüner ve yeteneğini kahramanca sergiliyordur.

Yeni Azerbaycan devletinin kurucusu, bağımsız Azerbaycan’ın ölmez lideri, müdrik insan, büyük siyaset adamı, Haydar Aliyev’in ananelerinin tek devamcısı, siyasi varisi olan, Cumhurbaşkanı, Sayın, İlham Aliyev, deha siyaset devi Haydar Aliyev`in siyasi kursunu layikince, şerefiyle devam ettiriyor.

Halkımız İlham Aliyev’in yürüttüğü evrensel, barışçı siyasetini beğeniyor ve İlham Aliyev’in arkasında kalkan gibi duruyor, onu müdafaa ediyor…

Devamı vardır…

 

CEVAP VER